fbpx
Enviro

Ak sa firmy nepriblížia k uhlíkovej neutralite, peniaze od bánk nedostanú. Ako funguje zelené financovanie?

Banky zaznamenávajú stále väčší záujem o zelené a zodpovedné financovanie. Ako k nemu motivujú svojich klientov a aký dopad to má na životné prostredie? Rozprávali sme sa so zástupcami bánk z platformy Circular Slovakia – Petrom Koverom z ING a Jurajom Vilémom zo Slovenskej sporiteľne.


Smerujú firmy k Parížskej dohode

Banka ING svoje služby neposkytuje verejnosti, ale nadnárodným spoločnostiam, podnikom či finančným inštitúciám. Peter Kover, viceprezident a manažér korporátnych klientov v ING, považuje bankový sektor v téme udržateľnosti za kľúčový. Banka totiž dokáže financovaním motivovať firmy pre ciele Parížskej dohody (udržať zvýšenie globálnej priemernej teploty výrazne pod hodnotou zvýšenia o dva stupne Celzia – pozn. red.). Kover prirovnáva funkciu biznisu ku kostre sveta. „Takmer všetky firmy potrebujú financovanie, keďže väčšina sa nedokáže rozvíjať len z vlastných zdrojov. Financovanie firiem má veľký dopad na svet a tento nástroj majú v rukách banky,“ objasňuje.

S Koverovým názorom súhlasí aj Juraj Vilém, ESG špecialista Slovenskej sporiteľne, ktorá svoje služby poskytuje aj domácnostiam. Podporuje klientov, aby prispievali k prechodu na obehové hospodárstvo (produkty navrhnuté tak, aby v ekonomike vydržali čo najdlhšie – pozn. red.).

Takmer všetky firmy potrebujú financovanie, keďže väčšina sa nedokáže rozvíjať len z vlastných zdrojov. Financovanie firiem má veľký dopad na svet a tento nástroj majú v rukách banky.

Podľa Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) bude na prechod Európskej únie na obehové hospodárstvo do roku 2025 potrebné investovať asi 320 miliárd eur. „Už teraz je jasné, že zdroje verejného sektora nebudú stačiť. Aj pripravovaná dlhodobá stratégia EÚ do roku 2050 hovorí o nevyhnutnosti zapojenia súkromných investorov do udržateľných financií. Väčšina dodatočných financií musí pochádzať zo súkromných zdrojov,“ informuje Veronika Antalová z IEP.

Ak sa odmietnu zmeniť, nedostanú peniaze

Banka ING je uhlíkovo neutrálna šestnásť rokov. Do roku 2050 chce, aby boli rovnako uhlíkovo neutrálne všetky firmy, ktoré financuje. „Zaviazali sme sa k tomu, že všetka naša klientela zmení svoj biznis model na udržateľný. Inak u nás nebude môcť mať účty, využívať naše produkty alebo byť inak financovaná,“ zdôrazňuje Kover.

FOTO – freepik.com

Prostredníctvom takzvaného ESR testovania v ING zisťujú, aký vplyv na životné prostredie majú firmy, ktoré žiadajú o finančnú podporu. Okrem environmentálneho dopadu dbajú aj na dodržiavanie ľudských práv. „Ak klienti v rámci nášho rámca ESR nespĺňajú tieto štandardy a nie sú ochotní sa zmeniť, obchod nerobíme,“ uvádza sa na webovej stránke ING.

Firmy, ktoré prejdú ESR testovaním a chcú zmeniť svoje fungovanie, sú kontrolované meraním prostredníctvom stratégie Terra prístupu. Výsledky merania ING pravidelne zverejňuje na svojom webe.

Ak klienti v rámci nášho rámca ESR nespĺňajú tieto štandardy a nie sú ochotní sa zmeniť, obchod nerobíme.

„Keď posudzujeme potenciálnych klientov, snažíme sa viesť dialóg a podporiť ich pri zlepšovaní ich environmentálneho a sociálneho vplyvu tam, kde je to možné. Našou odpoveďou na žiadosti o financovanie je často ‚áno, ale‘, pričom navrhujeme zlepšenia, ktoré budú musieť urobiť ako prvé,“ uvádza sa na webovej stránke ING.

Slovenská sporiteľňa má pre firemný sektor stanovené zásady v oblasti udržateľnosti prostredníctvom politiky zodpovedného financovania. Svojich klientov zároveň posudzuje z pohľadu takzvaných ESG kritérií – teda toho, ako zodpovedne sa klient správa z environmentálneho a sociálneho pohľadu a z pohľadu riadenia spoločnosti.

Pri domácnostiach sa banka zameriava najmä na budovanie takzvaného finančného zdravia. „Klienti si môžu v pobočkách Slovenskej sporiteľne pripraviť finančný plán, ktorý zohľadňuje ich konkrétne príjmy a výdavky. Banka im tak vie poradiť, koľko a v akých produktoch by si mali sporiť alebo investovať,“ vysvetľuje Juraj Vilém.

Motivujú ich aj finančne

Ak firmy dané udržateľné zlepšenia splnia, dostanú od banky zľavu na financovanie. „Banky vedia dať výhody aj firmám, ktoré už napríklad uhlíkovú neutralitu dosiahli, avšak vždy musí byť dohodnutý aj plán kritérií do budúcna, aby firma v snahe nepoľavila,“ vysvetľuje Kover. Na Slovensku ING uzavrela prvý úver s udržateľnými záväzkami koncom roka 2021.

Aj v Slovenskej sporiteľni ponúkajú „zeleným” klientom výhody. Napríklad zákazníkom, ktorí pri žiadosti o úver na bývanie predložia energetický certifikát typu A0 alebo A1 (zohľadňuje typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie – pozn. red.), odpustia poplatok za poskytnutie úveru. Pre firemný sektor banka ponúka „eko úver“ slúžiaci na nákup fotovoltických panelov, ktoré premieňajú slnečnú energiu na elektrinu, alebo na nákup elektromobilov a plug-in hybridov.

Banky vedia dať výhody aj firmám, ktoré už napríklad uhlíkovú neutralitu dosiahli, avšak vždy musí byť dohodnutý aj plán kritérií do budúcna, aby firma v snahe nepoľavila.

Pre začínajúcich podnikateľov alebo firmy majú k dispozícii špeciálny program, ktorý im pomáha, radí a poskytuje financovanie na zvládnutie ich začiatkov. „Zriadili sme aj program Seed Starter. Ten sa zameriava na startupy, v ktorých vidíme potenciál jednak  pre spoločnosť, ako aj pre nás,” opisuje Vilém.

FOTO – freepik.com

Záujem o zelené a zodpovedné financovanie stále rastie, čo potvrdzuje aj Kover z ING. „Zelené financovanie zažíva boom, čo nás veľmi teší. Firmy musia zmeniť biznis modely, aby prežili a benefitovali z nových pravidiel,“ hovorí. So zvýšeným záujmom o udržateľné financovanie, ale aj investovanie sa stretávajú aj v Slovenskej sporiteľni. „Prieskumy a interné dáta jasne ukazujú, že záujem o zodpovedné a zelené investovanie rastie nielen u našich klientov, zároveň s tým rastie aj ponuka ESG fondov,“ poznamenáva Vilém.

Ukončili financovanie tabaku

O financovanie od ING sa nemôžu uchádzať firmy, ktoré vyrábajú kožušiny, kozmetické výrobky testované na zvieratách, zbrane alebo spoločnosti, ktoré odlesňujú dažďové pralesy. Na základe spomínanej stratégie Terra prístupu ukončujú spoluprácu s takzvanými hriešnymi sektormi, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie alebo ľudské zdravie. „Ukončili sme spoluprácu v tabakovom sektore a postupne obmedzujeme aj spoluprácu v ropnom a plynovom priemysle. Tiež sme sa zaviazali ukončiť spoluprácu s firmami z oblasti spaľovania a ťažby uhlia do roku 2025,“ vymenúva Kover. Naopak, najvyššie ESG skóre získavajú firmy, ktoré sú uhlíkovo neutrálne. Podľa Kovera sú to napríklad finančné inštitúcie.

Slovenská sporiteľňa sa na úrovni svojej materskej spoločnosti Erste Group zaviazala, že klimatickú neutralitu dosiahne tento rok. Zároveň chce, aby v roku 2026 tvorilo jej portfólio financovaných partnerov 25 percent zelených firiem. Do roku 2050 plánuje ukončiť financovanie uhlia a dosiahnuť uhlikovu neutralitu svojho portfólia.

Profil autora:

Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Bola aktivistkou za práva zvierat v organizácii Humánny Pokrok. Je tiež redaktorkou online magazínu Romano fórum. Pochádza z malého mesta Sabinov, kde organizuje výmeny oblečenia. Je spoluzakladateľkou instagramovej platformy Na skládke, na ktorej sa venuje klimatickým a zvieracoprávnym témam.

Názory

marie-stracenska
Marie Stracenská

Niektorým sa "prihodilo", že sedia v parlamente alebo vo vláde

Politika je plná ľudí, ktorým sa „prihodilo“, že rozhodujú o nesmierne dôležitých veciach, ktoré ovplyvňujú ostatných. Aké sú ich vedomosti a schopnosti? Koľko z nich sa snaží učiť, zlepšovať, čítať, získavať múdrosť od múdrych ľudí odinakiaľ?

Andrea Settey Hajdúchová

Spravme ďalší krok k lepšej demokracii. Zapojme do volieb mladých 16+.

Bojujú za kontrolu zbraní, za dostupné vzdelanie pre všetky deti, za reálne riešenia klimatickej krízy, proti menštruačnej chudobe či proti fašizmu. Majú 16 a 17 rokov a sú politicky aktívni a angažovaní, no nemôžu svoj postoj vyjadriť vo voľbách. Neraz sú pritom angažovanejší ako ich rodičia či starí rodičia, ktorí nezriedka za jediný prejav aktívneho občianstva považujú, keď raz za štyri roky prídu do volebnej miestnosti. Vo svete silnejú diskusie o znížení veku voličov a niektoré krajiny už k tomuto kroku pristupujú. Slovensko je opäť mimo. Inkluzívnejšie volebné právo nie je u nás ani téma.

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Pomalé, udržateľné a sebestačné hospodárenie na Slovensku?

Keď som pred 20 rokmi písala svoju diplomovú prácu na tému návrhu ekologického hospodárenia pre poľnohospodárske družstvo neďaleko Bratislavy, bola to na Slovensku relatívne novinka. Pri jej obhajobe som si dokonca vyslúžila dobre mienený titul „idealistky“. Pre mňa ale táto téma bola srdcovkou a nadšene som testovala permakultúrne a ekologické prístupy získané na kurzoch a z kníh v malom merítku – vo vlastnej záhrade. Po viac ako 20-ročnej skúsenosti s pestovaním plodín mám overené, že prírode blízky a bezzásahový prístup v záhradkárčení funguje skvele. Ale ako to s obdobným prístupom vyzerá pri veľkých pestovateľoch a farmároch?

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Najvyšší čas na klimatické opatrenia

Klimaskeptici sa aj po tohtoročnom lete budú tváriť, že všetko je v poriadku a podobné zmeny počasia vrátane extrémnych horúčav, sucha, záplav a ničivých búrok tu predsa boli aj v minulosti. Nepresvedčí ich ani nebezpečne rastúca teplota vnútrozemských morí, masívne vysychanie lesných porastov v strednej Európe a ani prílev klimatických utečencov z oblastí, kde už dlhšie nebude možné existovať.

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Vnímavejší aj vďaka prírode?

Spojme príjemné s užitočným a strávme počas leta čo najviac času vonku v prírode. Nemám na mysli hlučnú pláž zaplavenú turistami alebo preplnený kemping. Vyberme si radšej túru do lesa, putovanie za pekným výhľadom, vylezme na skaly, prebroďme či splavme rieku alebo len tak polihujme v záhrade. Pomôže to nám aj našim deťom načerpať energiu, ale zároveň sa takto posilňuje aj naša citlivosť a vnímavosť nielen k svojmu okoliu, ale aj k samým sebe. A asi sa zhodneme, že v dnešnej dobe vzájomnej vnímavosti a citlivosti nikdy nie je dosť.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner