fbpx
Spiritualita

Keď sa ženy venujú ženám, alebo čo sú to ženské kruhy

Venovať víkend len samej sebe. Predstava, ktorá mnohým ženám príde absolútne nereálna. Čo sa však stane, keď tak urobia a rozhodnú sa stráviť čas v ženskej spoločnosti na stretnutí zvanom ženské kruhy?

Jeden cyklus kruhov vedie vo Vzdelávacom centre Zaježová aj lektorka Jana Vaculčiaková z OZ Súlad. „Stretnutia s inými ženami tu boli vždy, sú pre náš život prirodzené. Môžeme spolu komunikovať, čerpáme navzájom od seba množstvo informácií, inšpirácií, učíme sa zo skúseností iných žien. Navzájom sa sieťujeme, podporujeme sa a tým vytvárame bezpečné sociálne prostredie,“ hovorí.

Dnes si mnohé ženy nedovolia venovať čas aj samým sebe. Snažia sa skĺbiť kariéru so starostlivosťou o domácnosť a čas letí. Mnohé majú pocit, že ak by si vyhradili čas len pre seba, utrpí ich vzťah s partnerom či rodina. Podľa Vaculčiakovej je však opak pravdou. Stretnutia žien pomáhajú partnerským vzťahom aj preto, že tam majú možnosť prebrať rôzne situácie so života s inými ženami, ktoré si nimi už prešli a vedia sa vzájomne pochopiť.

jana-vaculciakova
Lektorka Jana Vaculčiaková. FOTO – Archív JV

„Stretnutie žien môže vyživiť, priniesť vytúženú pochvalu, úctu, uznanie, hodnotu, podporiť sebavedomie, ponúknuť priestor na ujasnenie si vlastných myšlienok. Tým sa často emocionálne uvoľňuje partnerské prostredie, žena si spracuje svoje témy medzi inými ženami a nesmeruje svoje očakávania na partnera,“ vysvetľuje Vaculčiaková. „Najsilnejší zážitok často býva z toho, že si my ženy vôbec dovolíme venovať čas samy sebe a prežiť deň alebo víkend medzi cudzími ženami, ktoré majú podobné potreby ako my,“ dodáva.

Kruh ako symbol

Ako také ženské kruhy vlastne vyzerajú? A prečo sa volajú kruhy? Okrem toho, že sa stretnutia ozaj odohrávajú v kruhu, je kruh aj symbolom spojenia, prírodného cyklu, spojenia konca a začiatku. „Výhodou kruhu je, že všetky ženy na seba vidia, cítia prepojenie, počujú sa a môžu si navzájom venovať pozornosť. Môžu vnímať svoju jedinečnosť a zároveň vnímať aj to, čo všetko máme spoločné,“ vysvetľuje lektorka.

V kruhu ženy otvárajú rôzne témy, ktoré bežne vo svojom okolí nezdieľajú. Samotná komunikácia je pritom často veľmi silnou aktivitou. Ženy totiž podľa skúsenosti Vaculčiakovej často nie sú zvyknuté hovoriť otvorene pred skupinou iných žien a už len to, že povedia nahlas niečo samé za seba je pre nich veľkou skúsenosťou.

„Učíme sa tak komunikovať, zdieľať svoje názory, skúsenosti a to podľa toho, ako uznáme za vhodné. Rozhovory nemusia byť osobné, každá žena sa rozhoduje, o čom chce hovoriť. V kruhu však ženy cítia bezpečie, podporu, hodnotu. Aj vďaka tomu môžeme vnímať rôznorodosť a premenlivosť, ktorú v sebe máme,“ myslí si lektorka.

zenske-kruhy-zajezova
Sedí sa v kruhu. FOTO – Archív OZ Súlad

„Všetky sme cítili, že potrebujeme spomaliť, vytvoriť si dôležitý čas pre seba, ubrať z pragmatického a „funkčného“ rozmýšľania a viac počúvať svoju myseľ a telo. Boli to také malé pravidelné seansy v príjemnej akceptujúcej atmosfére, kde sa ženy naozaj pozorne počúvali a podporovali,” popisuje svoju skúsenosť zo ženských kruhov Zuzka.

Láska k sebe aj partnerovi

Ženy na kruhoch často otvárajú témy lásky k sebe. „Hľadajú spôsoby, ako sa môžu vnímať pozitívnejšie, ako môžu rozvíjať svoje schopnosti, menej hodnotiť, kritizovať, porovnávať sa. Chcú zistiť, čo potrebujú, viac sa rešpektovať, dôverovať si,  ísť za tým, čo cítia, čo majú rady. Chcú sa naučiť vyjadrovať svoje pocity a emócie. Hľadajú spôsoby sebarealizácie a zmyslu života,“ hovorí Vaculčiaková.

Objavujú sa aj témy neprijatia tela, časté sú témy vzťahu k rodičom a všetky materské a výchovné témy súvisiace s deťmi. Skoro vždy sa objavujú témy partnerských vzťahov, láska, budovanie vzťahu, sexualita, rozchody, rozvody. Ďalej zdravotné témy týkajúce sa menštruácie, menopauzy, operácií, spontánnych potratov, prerušení. Silné bývajú témy o tom, ako chceme všetkým pomáhať. „Často hovoríme o životných cykloch,  prechodových obdobiach ženy ako o prirodzených transformačných obdobiach, v ktorých môžeme nájsť vlastné zdroje a nasledovať zmeny, ktoré prinášajú. “ popisuje lektorka.

zenske-kruhy-temy
Zdieľanie pomáha. FOTO – Archív VCZ

Téma, pohyb, tanec

Ženské kruhy však nie sú len obyčajným pokecaním pri káve. Lektorka na každé stretnutie pripravuje konkrétnu tému a ku nej aj rôzne tvorivé aktivity. Časť aktivít súvisí s pohybom. „Ide o psychomotorické alebo hravé cvičenia, kde nás určitá téma vedie k sebapoznávaniu a vnímaniu základných princípov,” hovorí Vaculčiaková.

Príkladom cvičenia je napríklad hádzanie palice, ktorá znamená, že máte slovo. „Je to jednoduché cvičenie, na ktorom si uvedomujeme svoju schopnosť zamerať pozornosť, vytvoriť priestor na komunikáciu, jednoznačne osloviť ženu pohľadom, vzájomne sa spojiť, hodiť tak, aby sme neublížili, chytiť a odpovedať. Pomocou takéhoto cvičenia zistíme o sebe veľa informácii a pritom sa všetky hýbeme a smejeme,” popisuje lektorka.

Súčasťou ženských kruhov býva aj tanec, prostredníctvom ktorého sa ženy učia počúvať svoje telo a jeho signály. No a Jana Vaculčiaková rada používa aj éterické oleje, masáže, meditácie, cvičenia, jogu, inšpirácie z ciest, hry či kreslenie.

Čo môžete zažiť na kruhoch s Janou Vaculčiakovou?

„Pracujem s cyklami ženského života, ktoré sú prepojené s prírodou. Zážitky prichádzajú v spontánnom tanci, kde viac vnímame svoje telo, učíme sa k nemu pristupovať s láskou, úctou a prijatím. Staráme sa o seba, učíme sa nové cvičenia, hráme sa  a pri hre uvoľňujeme, učíme sa masírovať rôznymi spôsobmi vlastné telo alebo zažívame dotyky iných žien. Ženy si tiež môžu zažiť pomocou psychomotorických cvičení nové situácie, pri ktorých sa spoznávajú. Na ženských kruhoch kreslíme, vytvárame koláže, nechávame priestor svojej kreativite a tvorivosti.  Meditujeme, prechádzame sa v prírode. Zdieľame svoje príbehy, smejeme sa, plačeme, spoznávame a vyjadrujeme svoje emócie, uvoľňujeme bloky, trénujeme nové komunikačné s sociálne zručnosti.“

Každá z aktivít je pritom len ponukou a nie je povinné sa do nej zapojiť. Často sa však stáva, že aj tie nazarytejšie netanečníčky sa uvoľnia v skupine a odviažu sa aj k tancu. „Som skôr introvertná, a tak mi vyhovovalo, že nič sa nemuselo, ale všetko sa mohlo. Ak som nechcela tancovať, mohla som sedieť… Ale viem, že rovnako ako tanec bola akákoľvek emócia prirodzená a prijímaná. Veľmi príjemné stretnutia, ktoré mi pomohli uvedomiť si a pomenovať mnohé veci,” popisuje svoje skúsenosti Zuzka.

„Najväčšie zážitky mám zo spoločného tanca či kričania,” hovorí s úsmevom Petra, ktorá o sebe pritom tvrdí, že nikdy nebola veľkou fanúšičkou organizovaných stretnutí ženských kruhov.

„Keď mi kamarátky rozprávali, aké to je úžasné a príjemné a uvoľňujúce, nechala som sa nahovoriť a šla som to vyskúšať. V priebehu niekoľkých rokov som vyskúšala rôzne ženské kruhy – niektoré mi vyhovovali veľmi, niektoré menej a niektoré vôbec,” hovorí. Je teda podľa nej dôležité nájsť si skupinu, ktorá človeku sadne.

zenske-kruhy-zajezova
Ženské kruhy nie sú len pokecaním pri káve. FOTO – Archív VCZ

Zdieľanie pomáha

Skupina na kruhoch potom môže žene pomôcť nájsť opäť samú seba, či prekonať náročné životné situácie. „V kruhoch ženy vidia, ako po týchto cestách kráčajú iné ženy, vnímajú vďaka iným ženám prirodzený vývoj, vzájomne sa povzbudzujú a sú si pozitívnymi vzormi. Vidím, ako sa ženy vzájomne podporujú, hlavne keď prežívajú náročnejšie životné obdobia. Vedia si v kruhu nájsť ženu, ktorá prešla podobným obdobím a má viac skúseností, pozná riešenia určitých problémov. Ženy si vytvárajú priateľské vzťahy aj mimo skupín, budujú sociálnu siete. Spolu sa dokážu zasmiať, odchádzajú z kruhu plné energie. Zažijú čas, keď sa cítia potrebné, lebo odovzdali, čo poznajú a popri tom sa naučili niečo nové,“ vysvetľuje Vaculčiaková.

To potvrdzuje aj skúsenosť Petry, keď jej práve ženy zo stretnutí na kruhoch pomohli prekonať obdobie, kedy ostala sama s dieťaťom bez partnera. „Stretnutia v ženskom kruhu ma obohacovali aj tým, že sa tam stretávajú ženy rôznych generácií a skúseností. Je príjemné a zaujímavé vypočuť si v jednej téme skúsenosť a názor 18, 30 aj 60 ročnej ženy, porovnávať vzájomne prežívanie, byť vypočutá bez posudzovania, v bezpečnom kruhu,” hovorí.

Ak si chcete dopriať víkend pre seba v spoločnosti iných žien aj vy, prihláste sa na najbližšie kruhy pod vedením Jany Vaculčiakovej vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktoré sa budú konať od 17. do 19. marca. Téma: Cesta k svojej tvorivosti. Viac na webe Vzdelávacieho centra Zaježová

 

Kľúčové slová:

vcz, ženy

Profil autora:

Organizátorka seminárov a pobytov vo Vzdelávacom centre Zaježová, lektorka, sprievodkyňa pobytov v ústraní, čajovníčka.

Študovala žurnalistiku a manažment prírodných zdrojov na viedenskej BOKU. Aktívna mestská cyklistka so záujmom o komunálnu politiku a životné prostredie. Členka Slovenského ochranárskeho snemu.

Názory

Jozef Šujak

Pohľad do minulosti s nádychom budúcnosti alias gymnazisti verzus umelá inteligencia

Posledné týždne Slovenskom preletela pomerne silná smršť správ o umelej inteligencii (AI). Vie sa o nej dávnejšie, no zatiaľ asi najväčšiu diskusiu vyvolal softvér s názvom ChatGPT. V súvislosti s umelou inteligenciou sa väčšinou spomínajú negatíva. Niektoré univerzity pozastavili písanie seminárnych prác, pretože si nevedia poradiť s overením originálnosti obsahu, nemecký bulvárny časopis prepustil novinárku za fiktívny rozhovor s pretekárom F1 vytvoreným vďaka AI, pričom vedci a experti volajú po prestávke vo vývoji AI vzhľadom na riziká, ktoré prináša.

Andrea Uherková

O sile prehovoriť

S pozostalou sedíme u nás v kancelárii a pri čaji plánujeme rozlúčku pre jej zosnulú mamu. Bude sa konať na našom prírodnom cintoríne v Záhrade spomienok vo Zvolene a ona nechce, aby bola „zbytočne“ dlhá. Ani nie tak kvôli zime, páči sa jej, že bude vonku, skôr si myslím, že má z pohrebov všeobecné obavy. Najmä kvôli zlým skúsenostiam z minulosti, o ktorých mi trochu rozpráva a ktoré na ňu pôsobili viac traumatizujúco, než liečivo. 

zuzana-gallayova
Zuzana Gallayová

Školské mlieko, kam tečieš?

Keď sa povie škola, čo sa vám vybaví v mysli? Kamoši, učiteľky, úlohy, skúšanie, písomky, školský dvor, paradajková polievka…?

Mne sa vybavia aj mliečne desiaty. A keďže som „Husákove dieťa”, prepravky so štvrťlitrovými mliečkami so špecifickou vôňou a rožok k tomu. Výzva zubami odhryznúť roh vrecúška, umenie neobliať sa. Niekto to mal rád a niekto nie. Poznámky v žiackych knižkách ôsmakov: „Hádzal mlieko z okna,” či „Trafil mliečnou desiatou spolužiačku.”

red

Vaše 2% nám pomôžu prinášať nové príbehy

Vaše 2% pre nás znamenajú veľa. Aj vďaka nim sa môžeme každý pondelok, už päť rokov, venovať ekologickým témam v rádiu FM. Doposiaľ sa nám podarilo vydať viac ako 200 častí, ktoré sú prístupné aj v podobe podcastov na zvukovej platforme Spotify.

Andrea Uherková

Kúzlo prvého snehu

Tento rok som ho zažila v Prahe. Vždy sa naň teším ako malá. Prvé vločky padajúce z neba mi vždy prídu ako zázrak. Zázrak, ktorý trvá len chvíľu, a potom je fuč. Asi tak, ako väčšina vecí v našom živote.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner