fbpx
Enviro

Vylievaním použitého oleja do drezu si môžete upchať potrubie. Ako ho správne triediť?

Neodteká vám umývadlo? Možno je to olejom. Vylievaním použitého oleja do kuchynského drezu alebo toalety sa znečisťuje pôda, voda a ohrozuje to zvieratá, ktoré v nej žijú. Podľa Zuzany Balkovej, manažérky externej komunikácie zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO), si takto ľudia môžu aj upchať potrubie. Slovenské mestá a obce majú povinnosť tento odpad triediť. Na koho sa obrátiť, ak si svoju povinnosť neplnia? Ako zbierať použité jedlé oleje a tuky a kam ich odniesť?


Tento text vznikol v rámci série Zachráň zvyšky pokračuje, ktorú podporila Nadácia Tesco v rámci projektu Záchranári jedla.

Znečisťuje pitnú vodu

„Aj pár kvapiek oleja môže znečistiť stovky litrov vody,“ hovorí Zuzana Balková z OLO a. s.. Vylievanie použitého kuchynského oleja do kuchynského drezu alebo záchoda podľa nej znečisťuje pitnú vodu, ale aj povrchové a podzemné vody a pôdu. „Tvorba, možno na prvý pohľad nenápadnej tenkej olejovej vrstvy medzi časticami pôdy a koreňovými systémami rastlín, môže znížiť ich schopnosť prijímať živiny zo zeme,“ vysvetľuje.

FOTO – Canva

Olejmi a tukmi sa znečisťujú  aj podzemné vrstvy a podložia vôd, čo následne ovplyvňuje kvalitu pitnej vody. „Ak sa olej dostane do vody, zabraňuje prestupu kyslíka pod hladinu, čím môže spôsobiť napríklad úhyn rýb,“ zdôrazňuje a dopĺňa, že sa tomu dá predísť správnym zberom jedlých olejov a tukov, ktoré sa dajú znovu použiť. „Je možné spracovať ich energeticky ako ekologický produkt, napríklad na biopalivo. Tým sa zároveň znižuje závislosť na rope,“ podotýka Balková. Energeticky spracovaný kuchynský olej sa podľa nej dá využiť v odvetví energetiky, dopravy aj logistiky.

Aj pár kvapiek oleja môže znečistiť stovky litrov vody.

Dokáže zničiť potrubie

Ak sa nezužitkovaný olej vylieva do kuchynského drezu, môže upchať odtokové potrubie. Balková to opisuje tak, že sa v potrubnej sieti vytvárajú na stenách nánosy oleja a tuku, ktoré sa postupne usadzujú a na nich sa prichytávajú ďalšie zvyšky jedál. Tie sa stávajú ľahko dostupnou potravou napríklad pre hlodavce.

FOTO – Canva

„Správnym triedením dokážu obyvatelia prispieť k znižovaniu nákladov na údržbu potrubia,“ hovorí Balková a podotýka, že ak ľudia vylievajú použité jedlé oleje a tuky do kuchynského drezu alebo toalety, znemožňujú správny chod kanalizačnej siete a čistiarní odpadových vôd.

Ako ho správne triediť?

Na odkladanie oleja je potrebné myslieť už pred prípravou jedla a vyhradiť si naň napríklad plastovú fľašu, do ktorej sa po použití preleje. Podľa Balkovej by sme mali najprv použitý jedlý kuchynský olej zbaviť tuhých nečistôt cez sitko. „Jedlý olej s izbovou teplotou môžeme preliať do plastovej fľaše so závitovým uzáverom, najlepšie do takej, ktorá sa nezálohuje, napríklad od oleja,“ hovorí Balková a zdôrazňuje, že treba dať pozor, aby bola fľaša pevne uzatvorená.

Správnym triedením dokážu obyvatelia prispieť k znižovaniu nákladov na údržbu potrubia.

Zbierajú sa všetky typy rastlinných olejov – repkový, slnečnicový či olivový a živočíšnych tukov ako maslo, masť, výpek, oleje zo šalátov, z konzervovaných potravín, olej z vyprážania, fritovania a iné.

Kam môžete odniesť vyzbieraný olej?

Naplnenú plastovú fľašu je potrebné odniesť na zberné stanovište. V každom meste alebo obci môže byť zber zavedený inak, no podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu aj jedlých olejov a tukov z domácností. „Každá obec a mesto musí mať pre obyvateľov vytvorené podmienky na ich zber,“ hovorí Balková a dodáva, že zákon nestanovuje podmienky zberu, čo spôsobuje, že jednotlivé obce si plnia túto povinnosť rôznymi spôsobmi.

V Bratislave majú obyvateľky a obyvatelia niekoľko možností. Uzatvorenú plastovú fľašu, ktorá je naplnená jedlým olejom, môžu vložiť do oranžovej zbernej nádoby v stanovišti. OLO, a. s. umiestnilo v spolupráci s mestom Bratislava do všetkých mestských častí päťsto oranžových zberných nádob určených na tento druh odpadu.

FOTO – OLO a.s.

„Prosíme obyvateľov, aby nevylievali olej priamo do zberných nádob v stanovišti.“ Balková zdôrazňuje, aby sa do zberných nádob hádzali výlučne fľaše naplnené olejom. Mapu týchto zberných nádob nájdu obyvatelia na webovej stránke spoločnosti.

FOTO – OLO a.s.

Použitý olej z domácností môžu obyvatelia odniesť aj na zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2. Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. „Použitý olej je možné odniesť aj na vybrané zberné dvory mestských častí, na niektoré čerpacie stanice alebo využiť zberné miesta pri vybraných supermarketoch,“ hovorí Balková. Takéto zberné miesta sa nachádzajú aj v obciach alebo mestách, ktoré nemajú k dispozícii nádoby určené na použité kuchynské oleje a tuky.

Prosíme obyvateľov, aby nevylievali olej priamo do zberných nádob v stanovišti.

V meste Trenčín sa začiatkom roka  konal mobilný zber oleja, obyvatelia priniesli takmer dvetisíc litrov. Tie mohli byť podľa informácií na stránke mesta ďalej zhodnotené a použité na výrobu biopaliva. O výsledkoch zberu informovala spoločnosť Meroco, ktorá olej zbiera a premieňa na biopalivo. Ľudia si za liter prineseného oleja a tukov mohli zobrať fľašu octu alebo nový olej za tri litre toho vyzbieraného. Zber kuchynského oleja budú opakovať v máji.

Keď si obec neplní svoju povinnosť

Ak si vaša obec alebo mesto neplní povinnosť triediť jedlé tuky a oleje, môžete ich kontaktovať. „Obyvatelia sa môžu obrátiť na obecný alebo mestský úrad svojej samosprávy a požiadať ich o zavedenie triedenia tohto odpadu. Je to ich povinnosť,“ hovorí Balková. Ak sa to neudeje, môžu sa obrátiť aj na Slovenskú inšpekciu životného prostredia alebo aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.


Profil autora:

Študuje žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V organizácii Humánny pokrok pôsobila ako aktivistka a istý čas ako manažérka sociálnych sietí a koordinátorka médií. Pre online portál Zero2Hero sa venovala rozhovorom s mladými ľuďmi a ich inšpiratívnym nápadom. Venuje sa primárne environmentálnym, vzdelávacím a spoločenským témam, v Denníku N pôsobí ako spoluatorka Zeleného newsfiltra a reportérka.

Názory

marie-stracenska
Marie Stracenská

Jeden nikdy nevie

Fascinuje ma, že píšeme rok 2024 a médiá seriózne publikujú vyjadrenia človeka, ktorý na vlastné oči videl, že Zem je guľatá. A to na dôkaz toho, že vysoký štátny úradník sa mýli. Mám pocit, že sa mi sníva. To akože potrebujeme, aby nám niekto reálne demonštroval, že elektrina kope na dôkaz existencie prúdu alebo potrebujeme vidieť vybuchnúť dynamit, aby sme uverili, že trhaviny majú explózne účinky?

Vlad Jackovyj

Výnimočný dátum nielen pre Ukrajincov, ale aj pre Slovákov

Začiatkom marca si pripomíname 210. výročie narodenia ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka, ktorého spájalo neobyčajné priateľstvo s Pavlom Jozefom Šafárikom.

Kristína Červeňáková

Bála som sa vrátiť do ambulancie, dodnes ma z toho mrazí

Prečítala som si vyjadrenie novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej o jej rozhodnutí stiahnuť sa z nahrávania politických rozhovorov pre neutíchajúce vyhrážky a útoky. Myslím si, že v jej situácii by som učinila rovnako. Útoky na ženy novinárky pribúdajú a sú čoraz vyhrotenejšie, odstrašujúcejšie a ohrozujúcejšie. Aj keď sa politickým témam nevenujem, pred pár mesiacmi som sa ocitla v nepríjemnej situácii, a to v ordinácii lekára.

marie-stracenska
Marie Stracenská

Skúškou zo základov štátu a práva by mali prejsť všetci

Skúšku zo základov štátu a práva som robila veľmi dávno. Učili sme sa na ňu viacerí, navzájom sa pýtali a odpovedali, no aj tak sme sa potom priamo na mieste báli. Dopadla dobre, na prvý termín, myslím, že skúšajúci bol pomerne benevolentný.

Bianka Mária Bálintová

Na tichom proteste sme sa vraj tvárili, že bojujeme za slobodu médií

Stojíme na Námestí slobody, v rukách držíme transparenty a pred Úradom vlády sa pomaly začína tichý protest. Predchádzalo mu odoslanie otvoreného listu premiérovi Robertovi Ficovi a predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu. „Vyjadrujeme nesúhlas s poslednými vyjadreniami premiéra Roberta Fica a iných predstaviteľov vlády na adresu novinárov. Nesúhlasíme s tým, že na úrad vlády nechcú pustiť konkrétne médiá,“ hovorí jedna z organizátoriek protestu. Premiér sa totiž rozhodol, že si bude medzi médiami vyberať podľa toho, ktoré mu vyhovujú. Za konflikt medzi dvoma politikmi zaplatili novinári, ktorým predseda Národnej rady obmedzil možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy v parlamente.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner