fbpx
Vzdelávanie

Aj prevádzka školy vytvára uhlíkovú stopu, hovorí autorka príručky o energetickej gramotnosti Petra Ježeková

Environmentalistka Petra Ježeková si myslí, že svoje miesto vo vyučovaní by okrem finančnej a informačnej gramotnosti mala mať aj energetická gramotnosť. Spoločne s tímom spoluautorov pripravili pre učiteľov a učiteľky príručku, ktorá ich má inšpirovať k šetreniu energiami a k znižovaniu uhlíkovej stopy vo vyučovaní. Ako ju môžu využívať učitelia nielen na fyzike, ale aj na iných predmetoch? Aké aktivity v nej môžu nájsť?


Podieľali ste sa na tvorbe príručky o energetickej gramotnosti pre učiteľov druhého stupňa na základných školách. Prečo ste sa, spoločne s tímom, rozhodli spracovať túto tému?

Slovenská elektrizačná prenosová sústava nás oslovila s tým, že by rada vytvorila príručku o energetickej gramotnosti pre učiteľov druhého stupňa. Vedeli, že sa v organizácii CEEV Živica dlhodobo venujeme environmentálnemu vzdelávaniu a páčila sa im naša práca, tak sa rozhodli zadať túto tému nám.  Do príručky prispeli aj ďalšie autorky, odborníčky z iných organizácií, Lucia Szabová z hnutia Znepokojené matky a Martina Paulíková z občianskeho združenia Slatinka.

Petra Ježeková environmentalistka a koordinátorka projektu Mestské včely v CEEV Živica, FOTO – archív P.J.

Máte pocit, že táto téma chýba na školách?

Áno, zatiaľ nebola dostatočne pokrytá, no teraz sa energetická gramotnosť stáva  populárnou témou. V Česku majú napríklad aj organizácie, ktoré sa priamo tejto problematike venujú. Téma energetickej gramotnosti sa však rýchlo vyvíja a mení a  učitelia často nemajú všetky dostupné informácie na to, aby s ňou mohli pracovať so žiakmi a ani čas vyhľadávať tipy a nápady na vyučovanie v tejto téme.

Príručka má názov Energetická gramotnosť. Je to ďalšia gramotnosť, podobne ako finančná alebo informačná, ktorá by mala mať svoje miesto vo vyučovaní?

Určite áno, pretože s energiou prichádzame do styku stále. Vďaka energetickej gramotnosti dokáže veľa domácnosti, ale aj škôl ušetriť, pokiaľ s tým učitelia a žiaci vedia pracovať. V rámci projektu Zelená škola majú zapojené školy samostatnú tému Energia, v ktorej musia počas dvoch rokov merateľne energiu ušetriť.

Školy sa témy boja myslia si, že sa to dá iba veľkými investičnými opatreniami, ako je zateplenie budovy či zmena vykurovania a podobne. No máme viaceré školy, kde sa ušetriť podarilo sériou menej náročných opatrení. Napríklad v Spojenej škole svätej rodiny Gercenova v Bratislave urobili sériu opatrení, intenzívnu informačnú kampaň spojenú s interaktívnou výučbou, čím znížili spotrebu energie svojej školy o 17 percent.

Vďaka energetickej gramotnosti dokáže veľa domácnosti, ale aj škôl ušetriť, pokiaľ s tým učitelia a žiaci vedia pracovať.

Príručka môže tým pádom slúžiť aj ako návod nielen pre žiakov a učiteľov, ale možno aj pre vedenie školy, ako znižovať spotrebu energií?

Táto príručka je skôr prehľadom aktuálnych informácií v téme energie a energetickej gramotnosti spolu s tipmi aktivít na vyučovanie a konkrétnymi výučbovými programami Návod na šetrenie energií a energetický audit pre školy sme zahrnuli už v iných príručkách, na ktoré v novej publikácii odkazujeme.

V rámci Zelenej školy sme napríklad vydali audit domácnosti – manuál pre školy, ako zistiť, kde všade na škole môžu nájsť úniky energií a čo sa s tým dá robiť. Táto príručka je skôr zameraná na veci, ktoré ľudia všeobecne nevnímajú. Napríklad, ako funguje prenosová energetická sústava, čo všetko obsahuje, aké sú zdroje energie či ich výhody a nevýhody. Príručka vysvetľuje celý kontext energií. Sú v nej zahrnuté aj tipy na šetrenie, ale nie auditovou formou. Samozrejme, tiež sú v nej námety, ako toto všetko prepájať so znižovaním uhlíkovej stopy a s klimatickou zmenou.

Titulná strana príručky. FOTO – archív P.J.

Ako to budú vedieť učitelia prepájať?

Vedia to prepájať cez aktivity, ktoré sú zaujímavé a hravé. Prevádzka školy vytvára určitú uhlíkovú stopu, ktorú dokážu žiaci, učitelia spolu so školníkom, upratovačkou a kuchárkami ovplyvňovať. Pomocou aktivít žiaci pochopia, prečo sú opatrenia nutné, čo nimi dosiahnu a keď budú naozaj rozumieť, prečo ich robia, budú ich robiť rady a dokonca vymýšľať ďalšie.

Čo môžu robiť žiaci v spojitosti so šetrením energií?

Určite zhasínať svetlo, keď ho nepotrebujeme alebo keď odchádzame z triedy. Keď sa dajú regulovať radiátory, treba myslieť na to, aby sme nemali prekúrené triedy. Riadené vetranie je tiež dôležité, aby z triedy neunikalo teplo, ale aby sa vymieňal vzduch. Takéto veci vedia ovplyvniť.

Prevádzka školy vytvára určitú uhlíkovú stopu, ktorú dokážu žiaci, učitelia spolu so školníkom, upratovačkou a kuchárkami ovplyvňovať.

K energiám tiež rátame aj to, ako prichádzajú do školy alebo čo spotrebúvajú, koľko vecí si nakupujú, či ich používajú dlho a snažia sa šetriť, v akých obaloch si do školy nesú desiatu, pretože aj na obaly daných výrobkoch sa spotrebúva energia. Snažíme sa im teda vysvetľovať, že toto všetko je šetrenie energie.

Príručka je určená len pre fyzikárov a fyzikárky, alebo ju môžu využiť aj učitelia na iných predmetoch?

Je určená pre veľmi veľa predmetov. Nie je to príručka o tom, ako sa zapájajú drôtiky, toto fyzikári a fyzikárky veľmi dobre vedia. V tejto príručke sú skôr tipy, ktoré môžu robiť hoci aj na fyzike, ale pritom sú prepojené s klimatickou zmenou. Nie je to o tom, že sa budeme učiť, kto čo a kde zapojí, ale uvažovať o energii ako o celku a ako s ňou pracovať vo svojom živote. Posolstvom príručky je porozumieť energii v súvislostiach.

V čom je príručka iná od bežnej učebnice fyziky?

Keď som ju písala, pozrela som si, čo obsahujú bežné učebnice fyziky. Do príručky sme sa snažili dať skôr to, ako viesť žiakov ku kritickému mysleniu a k prepájaniu súvislostí. Tým, že ide o tému, ktorá sa vyvíja rýchlo, veľa vecí nemusí platiť o polrok, no je dôležité, aby žiaci vnímali aj to, ako sa to mení, čo platilo vtedy a čo je dnes už inak a čo s tým vieme robiť ďalej. Chceme ich naučiť v téme premýšľať. Koniec koncov najdôležitejším posolstvom je, že najlepšia energia je tá, ktorá sa nemusí vyrobiť, a že šetrenie má stále veľký význam.

Akými konkrétnymi témami sa v príručke zaoberáte?

Prvou témou je základný úvod s názvom Elektrina okolo nás, v ktorom sa venujeme histórii – ako vznikala elektrina a kto čo objavil. V druhej časti sa venujeme ceste elektriny – ako sa dostane od výroby až k nám domov. V ďalšej časti sa zaoberáme tým, ako sa energia ukladá, aby sme ju mohli použiť vtedy, keď ju potrebujeme. Spomíname aj to, aké zdroje energií máme na Slovensku. V neposlednom rade sa venujeme obnoviteľným zdrojom energie – aké sú ich výhody a nevýhody. Nie je to o tom, že neobnoviteľné zdroje sú všetky zlé a obnoviteľné sú len dobré. Posledná časť sa venuje klimatickej zmene.

Infografika v príručke. FOTO – Energy Transitions Commission

Sú v nej zahrnuté aj aktivity pre žiakov? Ak áno, aké to sú?

Sú tam dva druhy aktivít. V celej príručke, priamo v texte, má učiteľ tipy na aktivity alebo otázky, ktoré môže žiakom klásť. Predstavujem si to tak, že to nie je príručka, ktorú človek chytí a bude si ju čítať od začiatku do konca. Ale je to o tom, že ak učiteľ chce učiť o danej téme, ktorá v príručke je, prečíta si ju a využije znalosti poprípade aktivity priamo na hodine.

Koniec koncov najdôležitejším posolstvom je, že najlepšia energia je tá, ktorá sa nemusí vyrobiť, a že šetrenie má stále veľký význam.

Na konci príručky sú rozpracované výučbové programy, kde sú zahrnuté aj rôzne pomôcky. Napríklad jednou z aktivít je aktivita – Alibi, pri ktorých žiaci zisťujú, či mohol Štefánik čítať knihu pri žiarovke, alebo či mohla Mária Curie pracovať na počítači. Dá sa to teda veľmi jednoducho prepojiť s dejepisom aj inými predmetmi. Máme aj aktivitu na slovenčinu, v ktorej žiaci môžu spájať pojmy o obnoviteľných zdrojoch energií.

Niektoré aktivity sme koncom septembra otestovali na učiteľoch Zelených škôl a dostali sme od jednej z nich veľmi peknú spätnú väzbu. Pani učiteľka Jana Hrnčiariková zo Základnej školy v Šenkviciach nám napísala, že sa inšpirovala a na svojom vyučovaní použila aktivitu Alibi. Poďakovala nám za nápad a dodala, že vďaka aktivite žiaci využívali kritické myslenie a spoluprácu v skupine.

Bežne sa stáva, že učiteľ počas školského roka nestihne obsiahnuť a vysvetliť deťom každú tému v učebnici. Bude mať čas do vyučovania zakomponovať aj témy alebo aktivity z príručky?

Sú učitelia, ktorí to vedia stihnúť a ktorí nie. Záleží to od toho, kto má k čomu vzťah a aj akých žiakov má v triede. Niekto rád učí len to, čo má v učebnici, pozná to a je to pre neho fajn a niekto má radšej vyučovanie, ktorým ukazuje žiakom niečo nové. Máme však spätné väzby od učiteľov, že používajú naše príručky. Nemusí to byť len bežné vyučovanie, ale napríklad aj Deň Zeme, kedy môžu siahnuť po príručke, aby sa inšpirovali. Aktivity niekedy dokonca využívajú aj starší žiaci pre mladších v rámci rovesníckeho vzdelávania.

Aktivity a témy sú podelené aj v závislosti od veku žiakov?

Áno, pri aktivitách je napísaný vek.

Je príručka dostupná aj pre širokú verejnosť?

Áno, bude tlačená a bude k dispozícii aj online. Tlačené kusy budú distribuované na Slávnostnej certifikácii Zelených škôl v Košiciach 12. októbra prítomným školám. Ostatné o ňu budú môcť požiadať cez internetový formulár na stránke Zelenej školy.


Rozhovor vznikol v rámci projektu Energia v súvislostiach, ktorý podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.

Profil autora:

Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Bola aktivistkou za práva zvierat v organizácii Humánny Pokrok a tiež redaktorkou online magazínu Romano fórum. Spravuje sociálne siete mimovládnej organizácii Živica. Pochádza z malého mesta, kde organizuje výmeny oblečenia. Je spoluzakladateľkou instagramovej platformy Na skládke, na ktorej sa venuje klimatickým a zvieracoprávnym témam. Knihomoľka, ktorá má záľubu v cestnej cyklistike.

Názory

Vlad Jackovyj

Výnimočný dátum nielen pre Ukrajincov, ale aj pre Slovákov

Začiatkom marca si pripomíname 210. výročie narodenia ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka, ktorého spájalo neobyčajné priateľstvo s Pavlom Jozefom Šafárikom.

Kristína Červeňáková

Bála som sa vrátiť do ambulancie, dodnes ma z toho mrazí

Prečítala som si vyjadrenie novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej o jej rozhodnutí stiahnuť sa z nahrávania politických rozhovorov pre neutíchajúce vyhrážky a útoky. Myslím si, že v jej situácii by som učinila rovnako. Útoky na ženy novinárky pribúdajú a sú čoraz vyhrotenejšie, odstrašujúcejšie a ohrozujúcejšie. Aj keď sa politickým témam nevenujem, pred pár mesiacmi som sa ocitla v nepríjemnej situácii, a to v ordinácii lekára.

marie-stracenska
Marie Stracenská

Skúškou zo základov štátu a práva by mali prejsť všetci

Skúšku zo základov štátu a práva som robila veľmi dávno. Učili sme sa na ňu viacerí, navzájom sa pýtali a odpovedali, no aj tak sme sa potom priamo na mieste báli. Dopadla dobre, na prvý termín, myslím, že skúšajúci bol pomerne benevolentný.

Bianka Mária Bálintová

Na tichom proteste sme sa vraj tvárili, že bojujeme za slobodu médií

Stojíme na Námestí slobody, v rukách držíme transparenty a pred Úradom vlády sa pomaly začína tichý protest. Predchádzalo mu odoslanie otvoreného listu premiérovi Robertovi Ficovi a predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu. „Vyjadrujeme nesúhlas s poslednými vyjadreniami premiéra Roberta Fica a iných predstaviteľov vlády na adresu novinárov. Nesúhlasíme s tým, že na úrad vlády nechcú pustiť konkrétne médiá,“ hovorí jedna z organizátoriek protestu. Premiér sa totiž rozhodol, že si bude medzi médiami vyberať podľa toho, ktoré mu vyhovujú. Za konflikt medzi dvoma politikmi zaplatili novinári, ktorým predseda Národnej rady obmedzil možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy v parlamente.

Mária Sendecká

Zachytávajú dažďovú vodu, no nie všetci ju využívajú

V rámci programu Zelená škola, ktorý realizuje CEEV Živica, sme navštívili viacero škôl. Jednou z nich bola aj taká, ktorá sa rozhodla zadržiavať vodu a kosiť trávniky menej. Ako to dopadlo?

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner