fbpx

Vnímavejší aj vďaka prírode?

Spojme príjemné s užitočným a strávme počas leta čo najviac času vonku v prírode. Nemám na mysli hlučnú pláž zaplavenú turistami alebo preplnený kemping. Vyberme si radšej túru do lesa, putovanie za pekným výhľadom, vylezme na skaly, prebroďme či splavme rieku alebo len tak polihujme v záhrade. Pomôže to nám aj našim deťom načerpať energiu, ale zároveň sa takto posilňuje aj naša citlivosť a vnímavosť nielen k svojmu okoliu, ale aj k samým sebe. A asi sa zhodneme, že v dnešnej dobe vzájomnej vnímavosti a citlivosti nikdy nie je dosť.


Rozvoj empatie 

Pri priamom a pravidelnom kontakte s prírodu sa u detí a mladých ľudí veľmi prirodzene rozvíja väčšia citlivosť k okoliu, sú senzitívnejšie. Pozorujeme to v Živici počas mnohých našich kurzov zameraných na outdoorové vzdelávanie a potvrdzujú to aj viaceré vedecké výskumy. Vďaka kontaktu s prírodou deti vnímajú, ako sa strieda ročný cyklus v prírode, koľko námahy stojí vypestovať si zeleninu, pozorujú ako sa rodia mláďatá či ako fungujú fyzikálne zákony a tiež ako sa sami cítia, keď nechtiac rozšliapnu hmyz. Priame pozorovanie a zážitok sú veľmi dôležité, lebo ak dokážeme súcitiť s malými živými tvormi či rastlinami, môžeme túto schopnosť potom ľahšie rozvíjať aj voči ľuďom a k svojmu okoliu ako celku. A bytie v prírode nám pri tomto rozvoji pomáha.

Klimatická kríza a vplyv vnímavých jednotlivcov

Zvyšovanie senzitivity alebo citlivosti k prostrediu a k sebe navzájom je veľmi dôležitou súčasťou učenia (sa) vonku. Množstvo odborníkov verí, že ak je mládež cielene vedená k tomu, aby prostredníctvom vlastných zážitkov chápala, ako príroda funguje a ako navzájom veci súvisia a ovplyvňujú sa, bude vďaka tomu lepšie chápať aj zásadné problémy ako je napríklad klimatická zmena. Tá tiež nie je dôsledkom len jednej našej činnosti, ale je to komplex príčin a následkov, ktoré na seba úzko nadväzujú a ktoré nevieme vyriešiť jedným univerzálnym riešením. Existuje vyššia pravdepodobnosť, že takto vnímaví ľudia budú aktívnejšie a komplexnejšie riešiť aj aktuálne environmentálne a spoločenské výzvy.

O učení vonku a klíma vzdelávaní aj na festivale

Pre tých z vás, ktorých zaujíma prepojenie zážitkového učenia vonku s tematikou klimatickej krízy, je určený aj septembrový festival o učení vonku, ktorý organizuje organizácia Živica a jej platforma Hurá von! vo Vzdelávacom centre Zaježová. Okrem zaujímavých inšpirácií na to, ako preniesť von klasickú výučbu na školách, sa účastníci stretnú aj s inšpiratívnymi domácimi a zahraničnými lektormi a pedagógmi, ktorí sa outdoorovému vzdelávaniu venujú dlhodobo a poznajú jeho benefity. Festival teda bude jedinečnou príležitosťou zoznámiť sa s týmto inovatívnym spôsobom vzdelávania a stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi.

Viac informácií k festivalu nájdete na stránke platformy Hurá von!


Hlavným partnerom platformy Hurá von! je spoločnosť IKEA.

Profil autora:

Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK a počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka v rôznych environmentálnych organizáciách (Za Matku Zem, VLK, Greenpeace). Po skončení štúdia si vyskúšala prácu v súkromnom sektore aj v školstve. Od roku 2000 je v CEEV Živica, najprv ako lektorka environmentálnej výchovy pre materské školy a neskôr ako ekoporadkyňa. Po materskej dovolenke s dvoma synmi sa do Živice vrátila, venuje sa outdoorovej výučbe v rámci platformy Hurá von a je riaditeľkou Živice.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner