fbpx
Vzdelávanie

BEZ LAVÍC: Aktívny pohyb pomáha deťom rozvíjať aj kognitívne schopnosti, hovorí učiteľ telesnej výchovy a geografie Ladislav Ogurčák

Telesná zdatnosť detí klesá, čo vplýva aj na ich mentálnu a kognitívnu stránku. Jednoduchý spôsob, ako im pohybu dopriať viac, je učenie vonku. Učiteľ telesnej výchovy a geografie a plavecký tréner Ladislav Ogurčák hovorí, že deti sa vďaka tomu lepšie sústredia a viac naučia.


Sériu Bez lavíc pripravujeme spolu s Hurá von.

Ladislav Ogurčák je učiteľom geografie a telesnej výchovy na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči. Keď začal učiť, prekvapilo ho zistenie, že až 74 percent detí v regióne nevie plávať. Preto v roku 2010 založil občianske združenie Ogi&Landep, ktorého poslaním je eliminovať plaveckú negramotnosť detí. V rámci združenia sa venujú aj deťom z marginalizovaných skupín, ako aj zdravotne znevýhodneným deťom.

Telesnú a športovú výchovu orientuje na zážitkový spôsob výučby, počas ktorej využíva nové postupy vrátane aikido, úpolových hier a nových, menej známych pohybových aktivít. Časť výučby prirodzene realizuje vo vonkajšom prostredí.

V roku 2020 sa dostal medzi top 10 finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré realizuje Živica prostredníctvom Komenského inštitútu a ktorého cieľom je vyhľadať a predstaviť inšpiratívnych pedagógov.

Laco Ogurčák so žiakmi. FOTO – Archív LO

Ako dlhoročný učiteľ telesnej výchovy určite dokážeš porovnať fyzickú kondíciu detí dnes a pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi. Ako sú na tom dnešné deti a mládež z pohľadu telesnej kultúry?

Úbytok pravidelnej fyzickej aktivity a zhoršenie telesnej zdatnosti dnešných detí a mládeže je celosvetový a celospoločenský problém. Slovensko v porovnaní s inými krajinami v ničom nezaostáva, pričom vieme, že telesný pohyb tvorí komplexný prostriedok prevencie. Úlohou športovania je v prvom rade podpora zdravého rastu a vývinu organizmu a zníženie rizika nadváhy a obezity v neskoršom veku.

Absencia telesného pohybu nemá vplyv len na športové výkony, telesné zloženie a zdravotný stav detí a mládeže. Ovplyvňuje aj ich duševnú kondíciu a kognitívne schopnosti. Vlastná skúsenosť mi potvrdzuje, že pohybová výkonnosť dnešnej školskej populácie sa zhoršuje. Doslova zarážajúce je, že mnohí žiaci tzv. športových tried sú v súčasnosti úrovňou kondičných schopností podobní žiakom, ktorí v minulosti neboli zaradení do organizovaného športu, len trávili voľný čas spontánnymi pohybovými aktivitami.

Dnešné deti síce sú organizované v kluboch alebo športových krúžkoch a to aj niekoľkokrát týždenne, avšak nedosahujú takú úroveň telesnej zdatnosti ako predchádzajúce generácie. Na rozvoj telesnej kondície nevplýva len konkrétny druh športu. Počítajú sa aj bežné telesné činnosti. Mládež spred dvadsiatich-tridsiatich rokov bola telesne aktívnejšia už len počas presunu do a zo školy. Deti trávili voľný čas jednoduchými detskými hrami (naháňačky, skákanie cez gumu), spontánnymi telesnými aktivitami (lezenie po stromoch, oberanie lesných plodov) a vykonávali aj iné doplnkové športy.

Doslova zarážajúce je, že mnohí žiaci tzv. športových tried sú v súčasnosti úrovňou kondičných schopností podobní žiakom, ktorí v minulosti neboli zaradení do organizovaného športu, len trávili voľný čas spontánnymi pohybovými aktivitami.

Okrem telesnej výchovy učíš aj geografiu a v rámci nej vymýšľaš pre študentov rôzne projektové úlohy. Ako sa dá na geografii prepojiť aktívne získavanie vedomostí s orientáciou a pohybom v teréne? V čom vidíš výhody učenia vonku v porovnaní so sedením v triede?

Ak vezmeme do úvahy všetky výhody, vonkajšie vzdelávanie by malo byť niečo, čo by sa všetky školy mali snažiť začleniť do svojich učebných osnov. Prax mi potvrdila,  že žiaci cítia pocit slobody, keď sú mimo obmedzujúcich stien v triede. Keď sa s nimi rozprávam, hovoria, že sa viac angažujú v školských aj mimoškolských aktivitách a sú pozitívnejší v súvislosti so vzdelávacím procesom.

Mnohí študenti tvrdia, že ich prospech a pamäť je na tom lepšie, sú pozornejší, vyučovanie vonku im pomáha znižovať stres a úzkosť, pomáha zvyšovať dobrú náladu. Vzdelávanie vonku umožňuje študentom zamerať sa na prírodu. Predmetom geografia približujem študentom reálnu prírodu, ktorá ich prirodzene inšpiruje, aby boli fyzicky aktívnejší a samozrejme aj zdatnejší.

Všetci sa zhodneme, že keď sa deti učia vlastnou aktivitou, spoločne riešia úlohy v skupinách a poznatky nedostanú v už naservírovanej podobe, zvyšuje sa ich motivácia a škola sa mení na zážitok myslenia. Ako na to a kde sa inšpirovať? Napríklad portál Učíme se venku prináša to, čo inde chýba a zameriava sa na vyučovanie mimo priestoru školy – na školskom dvore, lúke, lese, kdekoľvek v teréne. Jednotlivé aktivity sú rozdelené do tematických oblastí – laboratórium, čísla, príbehy, ateliér, dielňa a záhrada, telocvičňa a dlhodobo vonku.

FOTO – Archív LO

Učiť o planétach slnečnej sústavy v parku? Určite áno. Z hľadiska geografie sú zaujímavými aktivitami aj určovanie svetových strán, výroba meteorologických pomôcok a pozorovanie počasia, slnečné hodiny, atlas mrakov alebo aj experiment o izolačných vlastnostiach rôznych materiálov a ich vplyve na topenie snehu. Rád pracujem aj s geocachingom. Ide o zábavu, či určitý druh športu, spočívajúcu v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. A tu prirodzene prepájam telesnú výchovu s geografiou.

Si známy tým, že svojich študentov vedieš k cieľavedomosti a uvedomeniu si vlastnej výnimočnosti.  V akej forme sa ti energia a pozornosť, ktorú študentom venuješ vracia? V čom im pri tomto vie pomôcť pohyb na vzduchu, mimo lavíc?

Pobyt vonku minimalizuje akýkoľvek odstup medzi mnou a žiakmi. Dávam im do pozornosti, aby hrali prvé husle. Je veľa priemerných žiakov, výnimočných málo. Vymaniť sa  z davu priemernosti je potrebné svojou usilovnosťou, pracovitosťou, zodpovednosťou a zrelosťou. Treba objaviť svoju individuálnu osobitosť, výnimočnosť.

Vzájomnou interakciou sa posúvame, učíme sa spoločne – ja od nich, žiaci odo mňa. Je to istý druh potrebnej inšpirácie. Ak cítim ich záujem a pozornosť, vedie ma to hlbšie do oblasti kreativity a sebareflexie, ako to urobiť inak a lepšie.

Pobyt vonku priaznivo vplýva na každú bunku nášho tela. Aj v zlom počasí, keď mrholí je vynikajúce byť vonku. Veľa záporných iónov má priaznivý vplyv na zdravie detí. Vo svojom učení sa snažím často predvádzať slobodu svojej práce tým, že učím rovnakú tému rôznymi spôsobmi, hovoriac: „Robte, hľadajte, bádajte to teraz takto,“ a potom „a teraz takto“.

Pobyt vonku minimalizuje akýkoľvek odstup medzi mnou a žiakmi. Dávam im do pozornosti, aby hrali prvé husle.

V dnešnej digitálnej dobe je občas až nemožné dostať deti od počítačov. Ako sa ti darí motivovať k pohybu a zdravému životnému štýlu deti čí tínedžerov, ktorým sa veľmi hýbať nechce? Alebo sa im chce hýbať a je to celé mýtus?

Držať sa základov, byť tvorivý a správať sa prirodzene, v tom spočíva sloboda efektívneho učenia. Z toho vyplýva, že učím študentov zvážiť svoj vzťah medzi uvedomením si potreby zlepšovať svoje zdravie pravidelným pohybom a správaním, ktoré k takémuto úspechu smerujú.

Od detstva sme vychovávaní ako členovia spoločnosti a do dospelosti vstupujeme s rebríčkom istých hodnôt zodpovedajúcim našej spoločnosti. Hodnoty, ktoré v súčasnosti vyznávame, zodpovedajú komunite, v ktorej žijeme.

Rebríčku hodnôt sa snažíme prispôsobiť a niekedy pri tom obmedzíme svoje telo či myseľ, čiže slobodu. Snažím sa preto vystupovať z konformity. K dosiahnutiu stavu akejsi prirodzenej slobody sa potrebujeme znova a znovu pýtať sami seba, čo je pre nás dobré a ako to podporujeme, ak sa pravidelne hýbeme a sme fyzicky aktívni.

FOTO – Archív LO

Aký dopad na deti má, keď preťažujú svoju mentálnu stránku a tá pohybová úplne spí? Vedia tieto dve stránky fungovať osobitne alebo sú na seba naviazané?

Vyššia fyzická aktivita zlepšuje náladu, pôsobí  energizujúco a podporuje kvalitný spánok. Naopak, ak študenti preťažujú svoju mentálnu stránku na úkor pohybovej, dochádza k vážnym zdravotným problémom. Pravidelné fyzické cvičenie podporuje rast nových neurónov v kľúčových oblastiach mozgu vrátane hipokampu.

Niektoré výskumy naznačujú, že práve tento fakt zohráva dôležitú úlohu pri zmierňovaní symptómov psychických porúch vrátane depresie a úzkosti, ktorá je žiaľ v tejto postpandemickej dobe výrazná a citeľná. Pravidelné cvičenie pôsobí na ľudskú psychiku aj preventívne, na to nesmieme zabúdať, už ako učitelia alebo rodičia.

Venuješ sa aj deťom s postihnutím – ako rolu hrá pri práci s nimi pohyb vonku, mimo triedy?

Áno, venujem a hlavne vo vodnom prostredí. V súčasnosti mám v niektorých plaveckých skupinách začlenené deti s diabetes alebo dievčatko s nedostatočne vyvinutou hornou pažou od narodenia. Pohyb vo vodnom prostredí im neskutočne prospieva po všetkých stránkach, je to vidieť na ich spontánnej radosti a zážitku. A to ma inšpiruje, aj keď je to enormne unavujúce.

Pravidelné fyzické cvičenie podporuje rast nových neurónov v kľúčových oblastiach mozgu vrátane hipokampu.

Ako vnímaš cielené začleňovanie jednoduchých a funkčných pohybových aktivít počas výučby vonku aj v rámci klasických predmetov ako je matematika či slovenčina? Má to podľa teba význam, alebo deťom  postačia hodiny telesnej výchovy? 

Počet hodín telesnej výchovy je na Slovensku nedostačujúci v porovnaní s niektorými krajinami EÚ, napríklad našimi susedmi Maďarskom, kde je až 5 hodín telesnej výchovy týždenne. Som presvedčený o dôležitosti a nutnosti navýšenia hodín TV na našich školách.

Ale aj začleňovanie konkrétnych pohybových aktivít v rámci iných predmetov vnímam pozitívne. Ja osobne v predmete geografia častokrát vonku, alebo aj v triede používam dýchacie cvičenia alebo strečingové cvičenia na odbúranie únavy a zlepšenie pozornosti.

FOTO – Archív LO

Na svoj vek pôsobíš veľmi vitálne, aktívne, ale zároveň aj srdečne a optimisticky. Prezradíš nám svoje tajomstvo ako sa udržiavaš v tak skvelej fyzickej aj duševnej kondícií?

Ďakujem. Ale aj ja mám starosti a slabé chvíle, ako mnohí a zvlášť dnes v tejto dobe. Nepripúšťam si negatívne veci a vitalitu získavam od detí a mládeže, ktorá ma nabíja.


Učenie vonku v rámci Hurá von podporuje spoločnosť IKEA.

Profil autora:

Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK a počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka v rôznych environmentálnych organizáciách (Za Matku Zem, VLK, Greenpeace). Po skončení štúdia si vyskúšala prácu v súkromnom sektore aj v školstve. Od roku 2000 je v CEEV Živica, najprv ako lektorka environmentálnej výchovy pre materské školy a neskôr ako ekoporadkyňa. Po materskej dovolenke s dvoma synmi sa do Živice vrátila, venuje sa outdoorovej výučbe v rámci platformy Hurá von a je riaditeľkou Živice.

Názory

marie-stracenska
Marie Stracenská

Niektorým sa "prihodilo", že sedia v parlamente alebo vo vláde

Politika je plná ľudí, ktorým sa „prihodilo“, že rozhodujú o nesmierne dôležitých veciach, ktoré ovplyvňujú ostatných. Aké sú ich vedomosti a schopnosti? Koľko z nich sa snaží učiť, zlepšovať, čítať, získavať múdrosť od múdrych ľudí odinakiaľ?

Andrea Settey Hajdúchová

Spravme ďalší krok k lepšej demokracii. Zapojme do volieb mladých 16+.

Bojujú za kontrolu zbraní, za dostupné vzdelanie pre všetky deti, za reálne riešenia klimatickej krízy, proti menštruačnej chudobe či proti fašizmu. Majú 16 a 17 rokov a sú politicky aktívni a angažovaní, no nemôžu svoj postoj vyjadriť vo voľbách. Neraz sú pritom angažovanejší ako ich rodičia či starí rodičia, ktorí nezriedka za jediný prejav aktívneho občianstva považujú, keď raz za štyri roky prídu do volebnej miestnosti. Vo svete silnejú diskusie o znížení veku voličov a niektoré krajiny už k tomuto kroku pristupujú. Slovensko je opäť mimo. Inkluzívnejšie volebné právo nie je u nás ani téma.

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Pomalé, udržateľné a sebestačné hospodárenie na Slovensku?

Keď som pred 20 rokmi písala svoju diplomovú prácu na tému návrhu ekologického hospodárenia pre poľnohospodárske družstvo neďaleko Bratislavy, bola to na Slovensku relatívne novinka. Pri jej obhajobe som si dokonca vyslúžila dobre mienený titul „idealistky“. Pre mňa ale táto téma bola srdcovkou a nadšene som testovala permakultúrne a ekologické prístupy získané na kurzoch a z kníh v malom merítku – vo vlastnej záhrade. Po viac ako 20-ročnej skúsenosti s pestovaním plodín mám overené, že prírode blízky a bezzásahový prístup v záhradkárčení funguje skvele. Ale ako to s obdobným prístupom vyzerá pri veľkých pestovateľoch a farmároch?

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Najvyšší čas na klimatické opatrenia

Klimaskeptici sa aj po tohtoročnom lete budú tváriť, že všetko je v poriadku a podobné zmeny počasia vrátane extrémnych horúčav, sucha, záplav a ničivých búrok tu predsa boli aj v minulosti. Nepresvedčí ich ani nebezpečne rastúca teplota vnútrozemských morí, masívne vysychanie lesných porastov v strednej Európe a ani prílev klimatických utečencov z oblastí, kde už dlhšie nebude možné existovať.

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Vnímavejší aj vďaka prírode?

Spojme príjemné s užitočným a strávme počas leta čo najviac času vonku v prírode. Nemám na mysli hlučnú pláž zaplavenú turistami alebo preplnený kemping. Vyberme si radšej túru do lesa, putovanie za pekným výhľadom, vylezme na skaly, prebroďme či splavme rieku alebo len tak polihujme v záhrade. Pomôže to nám aj našim deťom načerpať energiu, ale zároveň sa takto posilňuje aj naša citlivosť a vnímavosť nielen k svojmu okoliu, ale aj k samým sebe. A asi sa zhodneme, že v dnešnej dobe vzájomnej vnímavosti a citlivosti nikdy nie je dosť.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner