fbpx
Vzdelávanie

BEZ LAVÍC: Ľahko sa učí vonku, keď takto učí aj samotné vedenie školy

Za 33 rokov praxe Ivety Kališovej, riaditeľky a učiteľky prvého stupňa v Základnej škole s materskou školou Ľubeľa nebol žiadny žiak, ktorého učila, hodnotený známkou nedostatočný.

Dosiahnuť dobré výsledky jej pomáhajú rôzne stratégie, ako otvorená komunikácia a rešpektovanie potrieb všetkých žiakov, ale aj učenie vonku. V roku 2020 sa aj vďaka tomu dostala medzi top 10 finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré realizuje Živica prostredníctvom Komenského inštitútu.

Prečítajte si o jej skúsenostiach v novej špeciálnej sérii o učení vonku Bez lavíc, ktorú vám pripravujeme spolu s Hurá von.


Ivetka, čo Ťa inšpirovalo k experimentovaniu s prenesením časti výučby von, mimo triedu?

Učím už niekoľko desiatok rokov. Zažila som klasické nezáživné učenie, našťastie len veľmi krátko. Neustále som počas mojej praxe hľadala a skúšala zavádzať do výučby niečo nové, na základe čoho by si žiaci osvojovali vedomosti s ľahkosťou, bez drilu. Vždy som chcela, aby bola škola pre žiakov hrou a miestom, kde budú chodiť radi.

Ešte pred pár rokmi veľa ľudí verilo, že vzdelávanie môže prebiehať len v triede. Deti museli dávať pozor a sústrediť sa na tabuľu, ktorá visela pred nimi. Odvtedy sa však veľa zmenilo.

Aj keď učím v škole, ktorá má k prírode veľmi blízko, každoročne sme chodievali celý prvý stupeň do školy v prírode. To bolo miesto, kde sme „preniesli“ školu von. Už tu som videla a zistila, že učenie vonku dáva žiakom kontakt s prírodou a umožňuje nám učiť sa všetky predmety naraz, nie oddelene. Navyše tu sa deti učili spolupracovať a rozvíjal sa u nich rešpekt k životnému prostrediu.

Kontakt s prírodou mal navyše aj pozitívny vplyv nielen na ich pohodu, ale aj na pohodu učiteľov. Práca v skupinách vonku, ktorá bola v škole v prírode častá, posilňovala priateľstvá a učila deti, ako riešiť skupinové úlohy. Deti tu boli šťastnejšie, mohli sa hrať a učiť vonku, nie v dusnej a stiesnenej triede.

Keď som objavila projekt „Hurá von“, tak som si povedala, že to bude niečo, vďaka čomu sa aj v škole môžeme na časť vyučovania preniesť do prírody, pretože náš školský areál nám to umožňuje a poskytuje priestor na učenie vonku.

FOTO – Archív Iveta Kališová

Ako riaditeľka školy ideš pri učení vonku príkladom a práve podpora vedenia je pri zavádzaní inovácií a zmien na školách kľúčová. Ovplyvnil tvoj pozitívny vzťah k výučbe vonku aj kolegov?

Už do projektu „Hurá von“ som nešla sama. Prihlásili sme sa s kolegyňou Erikou, ktorá je učiteľkou na druhom stupni, a povedali sme si: „Ak našu školu vyberú do projektu, tak ja budem šíriť učenie vonku na prvom stupni a Ty na druhom“. Podarilo sa, vybrali nás a po absolvovaní jednotlivých vzdelávaní sme informovali ostatné kolegyne a kolegov, čo prináša učenie vonku, aké sú možnosti. Postupne sa k nám dvom pridávajú aj ostatní a skúšajú takto učiť.

Trošku k tomu dopomohli aj žiaci. Ja učím anglický jazyk štvrtákov, ale máme žiakov triedy rozdelených na dve skupiny. S mojou skupinkou som začala častejšie chodievať von, niekedy na celú hodinu a inokedy na časť hodiny. Moja skupina potom referovala spolužiakom druhej skupiny o tom, akú mali výbornú angličtinu, veľmi sa tešili a hrdo rozprávali o svojich zážitkoch z hodiny.

Následne prišla za mnou vyučujúca druhej skupiny, či by som sa mohla podeliť o moje nápady z hodiny, lebo aj ona by rada išla s deťmi von. Čo viac som si mohla želať? S radosťou som posunula všetko, čo som mala pripravené, ako teoretické informácie, tak aj všetky mnou využité pomôcky. A teraz už aj ona chodieva von nielen so štvrtákmi na angličtinu, ale aj so svojimi prváčikmi v rámci iných predmetov.

FOTO – Archív Iveta Kališová

Aké benefity podľa teba učenie vonku prináša deťom a aké priamo tebe, ako pedagogičke? 

Učenie vonku neodmieta štandardné predmety, ale pridáva do nich aj ďalšie prvky. Kladie dôraz na kreativitu, sebaúctu, sebadôveru, podnikavosť, tímovú prácu, sebavedomie, rešpekt a ochranu prírodných zdrojov.

Vzdelávanie v prírode je skvelým spôsobom, ako spoznať prírodu. Poskytuje príležitosť na interakciu v oveľa väčších priestoroch ako sú triedy.  Vzdelávacie prostredie mimo budovy ponúka priestor a slobodu skúšať nové, skúmať a experimentovať bez toho, aby nás to obmedzovalo.

V skutočnosti sa všetky vzdelávacie ciele dajú dosiahnuť aj v exteriéri školy, čo  má vplyv  na zlepšovaní  zdravia a pohody detí. Spozorovala som aj vyššiu úroveň ich koncentrácie – čerstvý vzduch = svieža myseľ.  Žiak, ktorý na hodine potrebuje asistenta učiteľa vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie, dokázal pracovať samostatne a počas učenia vonku zažíval väčšie úspechy.

Deti vonku môžu  behať, kričať a tiež zistiť, čo ich telá a hlasy skutočne dokážu. Priestor je otvorenejší a tým je aj pohyb detí neobmedzenejší. Vonku je menej obmedzení a deti môžu konať slobodne.

Množstvo inšpirácií, ako sa učiť vonku a zmysluplne tráviť čas vonku aj cez zimné prázdniny nájdete na webe huravon.sk a vo Facebookovej skupine Hurá von! Učíme (sa) vonku.

Tento spôsob výučby má určite pozitívny vplyv aj na učiteľov. Keď som zobrala žiakov von, zvýšila sa ich spokojnosť s prácou, ako aj celková pohoda.  Môže sa zdať, že učitelia a vedenie školy budú predpokladať, že učením vonku nebudú naplnené učebné osnovy a vzdelávací plán, ale opak je pravdou. Ja si prispôsobujem plány vonkajším podmienkam a pri overovaní vedomostí, som s výsledkami mojich žiakov spokojná.

Môžem iba potvrdiť, že deti sú šťastnejšie, keď sa môžu hrať a učiť sa vonku, nie iba v dusnej a stiesnenej triede. Pre učiteľa je oveľa jednoduchšie pracovať so žiakom, ktorý si verí a nebojí sa skúšať nové veci.

Vnímaš v tomto spôsobe učenia aj limity či výzvy?

Keďže som zároveň aj riaditeľkou školy, tak limity príliš nevnímam, skôr mám pred sebou výzvy, ktoré sa budem snažiť naplniť. Pre tento školský rok je predo mnou výzva, ktorú som zapracovala aj do plánu profesijného rozvoja všetkých pedagógov v našej škole. Ide o aktualizačné vzdelávanie, ktoré chcem realizovať práve na tému „Učenie vonku“. Mojím cieľom bude poskytnúť v rámci vzdelávania teoretické informácie k učeniu vonku a ich následne prepojiť s praktickými ukážkami v prírode. Očakávaným výsledkom je rozšírenie obzorov učiteľov našej školy.

FOTO – Archív Iveta Kališová

Ako na učenie vonku reagujú rodičia detí? Komunikujete s nimi o tom, čo sa s deťmi vonku učíte a akým spôsobom?  

V súčasnosti je kontakt s rodičmi z dôvodu obmedzení pre COVID 19 nie taký, aký by sme si želali. Verím, že ich podporu máme.

Zároveň teraz je ten správny čas, kedy vyučovanie vonku prospieva samotným deťom a pobyt v prírode je veľmi vhodný, aby sme naplnili odporúčania a vyhlášky, ktoré  sa dotýkajú zdravia detí.

Tradičné vyučovacie metódy deti rýchlo omrzia. To je dôvod, prečo sa vzdelávanie vonku stáva čoraz obľúbenejším v našej škole a medzi mnohými rodičmi. Prostredníctvom stránky školy informujeme rodičov, že učíme týmto spôsobom. Myslím si, že pokiaľ sú deti spokojné, rodič určite nebude mať výhrady a zatiaľ sme sa  s tým ani nestretli.

FOTO – Archív Iveta Kališová

Máš nejakú radu či povzbudenie pre tých, ktorí pri učení vonku narážajú na prekážky zo strany vedenia, kolegov či rodičov? 

V tomto prípade odporúčam, aby skúsili nájsť spôsoby ako vonku učiť, a nie hľadať dôvody prečo vonku neučiť. Outdoorové aktivity vám pomôžu nielen lepšie spoznať a pochopiť svet, ale aj zlepšiť koncentráciu. Deti, ktoré pravidelne chodia na hodiny mimo triedy, lepšie absorbujú učebný materiál a získajú viac z hodín mimo triedy.

Vďaka outdoorovému vzdelávaniu sa deti učia kriticky myslieť a porovnávať informácie obsiahnuté v rôznych zdrojoch. Vykonávanie outdoorových aktivít nevyžaduje veľké priestory. Deťom stačí kúsok ihriska, aby nanovo spoznali svet okolo seba.

Prírodné prostredie a aktivity v ňom podnecujú detskú zvedavosť. Deti majú šancu objaviť svoj potenciál a schopnosti, prírodné prostredie im dodáva energiu a inšpiráciu. Učenie vonku dáva šancu na efektívnejšie učenie, ale aj na dobrú atmosféru, ktorá je v škole taká potrebná!

Učenie vonku v rámci Hurá von podporuje spoločnosť IKEA.

Profil autora:

Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK a počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka v rôznych environmentálnych organizáciách (Za Matku Zem, VLK, Greenpeace). Po skončení štúdia si vyskúšala prácu v súkromnom sektore aj v školstve. Od roku 2000 je v CEEV Živica, najprv ako lektorka environmentálnej výchovy pre materské školy a neskôr ako ekoporadkyňa. Po materskej dovolenke s dvoma synmi sa do Živice vrátila, venuje sa outdoorovej výučbe v rámci platformy Hurá von a je riaditeľkou Živice.

Názory

zuzana-gallayova
Zuzana Gallayová

Školské mlieko, kam tečieš?

Keď sa povie škola, čo sa vám vybaví v mysli? Kamoši, učiteľky, úlohy, skúšanie, písomky, školský dvor, paradajková polievka…?

Mne sa vybavia aj mliečne desiaty. A keďže som „Husákove dieťa”, prepravky so štvrťlitrovými mliečkami so špecifickou vôňou a rožok k tomu. Výzva zubami odhryznúť roh vrecúška, umenie neobliať sa. Niekto to mal rád a niekto nie. Poznámky v žiackych knižkách ôsmakov: „Hádzal mlieko z okna,” či „Trafil mliečnou desiatou spolužiačku.”

Kristína Červeňáková

Vaše 2% nám pomôžu prinášať nové príbehy

Vaše 2% pre nás znamenajú veľa. Aj vďaka nim sa môžeme každý pondelok, už päť rokov, venovať ekologickým témam v rádiu FM. Doposiaľ sa nám podarilo vydať viac ako 200 častí, ktoré sú prístupné aj v podobe podcastov na zvukovej platforme Spotify.

Andrea Uherková

Kúzlo prvého snehu

Tento rok som ho zažila v Prahe. Vždy sa naň teším ako malá. Prvé vločky padajúce z neba mi vždy prídu ako zázrak. Zázrak, ktorý trvá len chvíľu, a potom je fuč. Asi tak, ako väčšina vecí v našom živote.

Andrea Uherková

Prírodný cintorín nie je len alternatíva

Keď sme v roku 2017 ako Živica zakladali s mestom Zvolen prvý prírodný cintorín na Slovensku, prezentovali sme ho ako alternatívu voči tomu konvenčnému. Ako voľbu pre ľudí, ktorí hľadajú inú cestu. Takú, ktorá ide ruka v ruke s rešpektom voči prírode i ľuďom. Mysleli sme si, že vo Zvolene pôjde skôr o nadčasovú a okrajovú záležitosť, ktorá si bude nachádzať cestu k verejnosti pomaly. Zrejme sme však neodhadli pripravenosť spoločnosti na túto možnosť.

Kristína Červeňáková

Pochádzajú živočíšne potraviny od šťastných zvierat?

Veselé kravičky na obaloch mliečnych čokolád či syrov, teliatko túliace sa k matke na krabici od mlieka, šťastné pobehujúce ovečky, kuriatka či prasiatka na lúkach… 

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner