fbpx

Tepelné čerpadlo – úspora energie?

Aj kvôli neutíchajúcej ruskej agresii na Ukrajine a hrozbe zvyšovania cien energií sme sa minulý rok rozhodli investovať do tepelného čerpadla. Bývame v rodinnom dome s nízkoenergetickým štandardom, ale okrem zníženia teploty v interiéri o ďalší jeden stupeň a cielene kratšieho sprchovania všetkých členov rodiny, sme chceli k úsporám energie prispieť ešte viac a efektívnejšie.


Najlepšia energia je tá, ktorá sa nevyrobí

Po viacerých konzultáciách sme sa rozhodli pre tepelné čerpadlo, ktoré dokáže nielen efektívne ohrievať vzduch, ale ho aj v prípade potreby chladiť. Túto možnosť sme zatiaľ nevyužili vďaka kvalitnému zatepleniu nášho domu a tiež vďaka príjemnej mikroklíme, ktorú vytvára hustá zeleň v bezprostrednom okolí domu aj počas horúcich dní. Energetickú účinnosť čerpadla sme pocítili hneď pri najbližšom vyúčtovaní cien za elektrinu, keď nám z elektrární poslali výrazný preplatok. Návratnosť ceny čerpadla je tak pri aktuálnych cenách elektriny 2,5 roka. Vďaka preplatku sme si potom celá rodina urobili skvelý niekoľkodňový výlet v Tatrách.

Podpora úspor energie a šanca pre slnko a vietor

Odborníci sa zhodujú, že ako ľudstvo stojíme na prahu celosvetovej energetickej transformácie a neobnoviteľným zdrojom energie ako je uhlie, ropa a zemný plyn odzvonilo nielen kvôli negatívnemu dopadu na zmenu klímy, ale aj z pohľadu bezpečnosti a nášho zdravia. Elektrina z obnoviteľných zdrojov pritom s nárastom jej výrobnej kapacity preukázateľne lacnie, na rozdiel od cien energie z fosílnych palív a jadra. Potvrdzujú to údaje Svetovej banky aj Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) a veľmi jasne a zanietene o tom píše Petr Daniš vo svojej novej knihe Klima je příležitost, ktorú zároveň odporúčam všetkým, ktorí do budúcnosti hľadia s nádejou podloženou dátami. Objasňuje v nej aj spôsoby budúceho ukladania energie z obnoviteľných zdrojov v prípade ich aktuálneho výpadku a nabáda k cieleným úsporám energie.

FOTO – archív I. P.

Dôležitosť voľby

Najbližší víkend nás čakajú voľby, ktoré rozhodnú aj o tom, akou cestou sa Slovensko vyberie v oblasti energetiky, úspor a adaptácie na prebiehajúcu klimatickú zmenu. Využite svoje právo voliť a ak vám záleží na budúcnosti, uprednostnite programy strán, ktoré sa zeleným témam a klimatickej kríze venujú dlhodobo a na odbornej úrovni. Čím skôr naštartujeme nevyhnutné zmeny, tým vyššia šanca je, že život na tejto planéte umožníme aj ďalším generáciam.

Profil autora:

Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK a počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka v rôznych environmentálnych organizáciách (Za Matku Zem, VLK, Greenpeace). Po skončení štúdia si vyskúšala prácu v súkromnom sektore aj v školstve. Od roku 2000 je v CEEV Živica, najprv ako lektorka environmentálnej výchovy pre materské školy a neskôr ako ekoporadkyňa. Po materskej dovolenke s dvoma synmi sa do Živice vrátila, venuje sa outdoorovej výučbe v rámci platformy Hurá von a je riaditeľkou Živice.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner