Autor /

Absolvoval slovenský jazyk a dejepis na FiF UK v Bratislave. Na svojom „rodnom gymnáziu“ učí už dvadsiaty rok. Mentoruje účastníkov programov Komenského inštitútu, Učitelia v akcii a už druhý rok aj žiakov na gymnáziu. V roku 2022 bol zaradený do výberu Top 30 v súťaži Učiteľ Slovenska.