Autor /

janette

Vyrástla v rómskej komunite v Novom Meste nad Váhom a ako prvá z rodiny vyštudovala vysokú školu. O svojom životnom príbehu napísala knihu Cigánka, ktorej vydanie môžete podporiť cez Startlab. V rámci neziskovej organizácie EDUMA pomáha majoritnej spoločnosti pochopiť a pracovať s ohrozenými skupinami.

Posledné články od autora:

20. feb 2018
Žiletka