Autor /

baska-siskova

Absolventka psychológie na Univerzite Komenského a Sokratovho inštitútu v ročníku 2015/2016. Pôsobila ako koordinátorka – dobrovoľníčka nízkoprahového centra pre mládež v kríze, ale aj s dôchodcami v dome sociálnych služieb. Popri škole tiež pracovala so zahraničnými hosťami, ktorí prišli poznávať Slovensko. Koordinátorka podujatí Sokratovho inštitútu.