fbpx
Vzdelávanie

Absolventka Komenského inštitútu učí budúcich policajtov. Vďaka nej budú lepšie zvládať komunikáciu v náročných situáciách

Dominika Angelovičová sa nebojí výziev. Po nástupe na strednú odbornú školu policajného zboru sa prihlásila na Komenského inštitút a vďaka inovovanému učeniu psychológie pomáha budúcim policajtom lepšie komunikovať aj kriticky myslieť. Správna komunikácia je pritom 90 percent úspechu policajnej práce, hovorí.


Vyštudovala psychológiu aj pedagogiku. Pracovala v manželskej poradni a venovala sa rodine. Rutina nie je to, s čím sa Dominika uspokojí a tak, keď prišla ponuka pracovať na policajnej škole, veľmi neváhala.

„Po nástupe som sa cítila ako „hodená do vody“, musela som sa všetko veľmi dynamicky učiť a nachádzať si vlastnú cestu a prístup k učeniu a k študentom. Vzdelávanie na policajnej škole je úplne odlišné od toho, čo funguje viac-menej na stredných či vysokých školách. Prvé mesiace boli extrémne náročné. Rada to prirovnávam ku kultúrnemu šoku, samozrejme, v dobrom. Bolo to nekonečné poznávanie rozmanitosti ľudských pováh a spôsobov ich formovania,“ spomína na svoju cestu ku policajtom pedagogička na Strednej odbornej škole Policajného zboru Košice.

Dominika Angelovičová, Zdroj – Archív Komenského inštitút

Chvála prokrastinácie

A aby toho nebolo málo, Dominika pocítila, že sa chce v tejto novej práci napredovať a chce posúvať aj svojich zverencov. Rozmýšľala ako na to. No, ako to už v živote býva, do nosa jej „frnkla“ ponuka. Na sociálnej sieti narazila náhodou na informáciu o programe Komenského inštitút CEEV Živica. Dostať sa do aktuálneho ročníka však vôbec nebýva jednoduché. Absolventi robia prijímacie skúšky a až z tých, ktorí ich zložia, si inštitút vyberá tých najlepších.

Dominike Angelovičovej sa to podarilo. „Myšlienka ma veľmi oslovila. Prečítala som si pár projektov z minulých ročníkov a zdalo sa mi to ako šité na to, čo potrebujem. Potom som to, ale rýchlo prescrollovala ďalej a nedávala tomu nádej. Bolo to totiž tri dni pred termínom ukončenia prihlasovania projektov. A ja som plán projektu nemala, iba veľkú chuť. Avšak, tí ktorí ma poznajú vedia, že som extrémna prokrastinátorka. Práve časový deficit ma nakopol, a nakoniec som sa do Komenského inštitútu dostala,“ popisuje.

Lepšie komunikovať

Dnes azda viac ako v minulosti potrebujeme všetci vedieť správne vyhodnocovať informácie, ktoré sa k nám dostávajú. Samozrejme, aj komunikovať to, čo potrebujeme odovzdať svetu. Štátne inštitúcie nevynímajúc. Ba skôr naopak, tie potrebujú byť zrozumiteľné, jasné a odovzdávať informácie bez podporovania zbytočných vášní. Nielen v osobnom kontakte, ale aj na sociálnych sieťach.

A tak sa Dominika Angelovičová rozhodla, že práve v tomto smere chce polícii pomôcť. „Myslím si, že tak ako každá iná spoločnosť či skupina ľudí, aj polícia musí kráčať s dobou a čelí rovnakým výzvam. Tým mám na mysli, dôležitosť kritického myslenia, triedenia zdrojov, vysporiadania sa s enormným stresom a tlakom. Tak ako rastie frustrácia, ktorá sa prenáša do komunikácie v spoločnosti, rastie aj u príslušníkov Policajného zboru,” popisuje.

„Doba silného mediálneho tlaku priniesla tiež svoje faktory, ktoré do celého procesu prispievajú. Koniec-koncov všetko sa to začína a končí pri ľuďoch, konkrétnych jedincoch, ktorí môžu svojím prístupom ku komunikácii,  ovplyvňovať ju pozitívne či negatívne,“ vraví s tým, že svoj projekt v Komenského inštitúte sa rozhodla venovať rozvoju komunikačných zručností budúcich policajtov.

„Okrem iného prieskumy realizované Monikou Pajpachovou a Danielou Pribišovou ukazujú, že policajti majú rezervy v komunikácii v tíme i v komunikačne náročných situáciách s občanmi. V týchto oblastiach potrebujú nabrať zručnosť. No a ako inak ako tréningom. Zároveň štatistika ukazuje, že 90 percent úspešnej činnosti policajta spočíva v efektívnej komunikácii,“ dodáva.

Škola psychohrou

Projekt, ktorý Dominika Angelovičová vypracovala ako ročníkovú prácu počas štúdia v Komenského inštitúte už dnes realizuje na Strednej odbornej škole Policajného zboru Košice. Jej cieľom je študentov zaujať a učiť ich tak, že si to skutočne zapamätajú. A ako sa to dá lepšie, ako zážitkovým praktickým vyučovaním? Dominika Angelovičová je nadšenkyňou inovatívnych metód. 

Okrem iného prieskumy realizované Monikou Pajpachovou a Danielou Pribišovou ukazujú, že policajti majú rezervy v komunikácii v tíme i v komunikačne náročných situáciách s občanmi. V týchto oblastiach potrebujú nabrať zručnosť.

„Projektom sa snažím posúvať výučbu psychológie od frontálneho vyučovania smerom k zážitkovému. Ku každej z tém sa snažím vložiť zážitkovú metódu tak, aby si konkrétne javy mohli poslucháči zažiť, takpovediac, na vlastnej koži a zároveň, aby poznali dôvody svojho konania, aby sa viac sebapoznali. Okrem iného poslucháči realizujú aj rôzne praktické cvičenia, modelové situácie z policajnej praxe, kde sa im snažím poskytnúť psychologický náhľad na ich správanie.“

Zdroj – Archív Komenského inštitút

A ako to teda vyzerá na Dominikiných hodinách? Študentom pripraví rôzne psychohry, dilemy, situácie a spolu s nimi ich rieši. Niekedy na prvý pohľad ani nemajú s policajnou prácou nič spoločné. „Tu sa im však snažím vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom sa môžu prejaviť ako osobnosti, tak ako im je to vlastné. V konečnom dôsledku sa tu otvorí obrovský priestor pre formovanie reakcií, názorov a spôsobov komunikovania, ktoré následne aplikujeme na policajnú prax. Myslím, že moji študenti musia meniť v prvom rade svoje zaužívané komunikačné taktiky v bežnom živote, a následne ich budú aplikovať prirodzene i v profesijnej komunikácii,“ dodáva. Dominika Angelovičová má motto, ktoré sa snaží každou svojou aktivitou napĺňať. „Ak budú moji žiaci dobrými ľuďmi, budú aj dobrými policajtmi,“ vysvetľuje.

Zdroj – Archív Komenského inštitút

Sľubná odozva

Výsledky sa už dostavili. Viac ako polovica žiakov sa po absolvovaní vyučovania s Dominikou zlepšila vo verbálnej vnímavosti, ale aj v neverbálnej komunikácii. Dominika vraví, že i keď si nedovolí tvrdiť, že je to len dôsledok jej nového prístupu, je si istá, že ten k tomu výrazne napomohol. 

Ak budú moji žiaci dobrými ľuďmi, budú aj dobrými policajtmi.

Svoje nápady plánuje zosumarizovať aj v publikácii – zborníku hier s názvom Komunikácia hrou. Záujemcovia v nej nájdu aktivity na rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie, aktivity na posilňovanie tímov či triednych kolektívov, ale i takzvané „ice-breaker“ aktivity. „Študenti si prostredníctvom nich môžu trénovať svoje prezentačné zručnosti, schopnosť spolupráce, riešenie konfliktov v rôznych situáciách a ponúka im priestor na vzájomné bližšie zoznámenie sa,” vymenúva psychologička.

Bude aj príručka

Použiť tieto aktivity od policajtov, bude možné aj pri rôznych iných vzdelávaniach. „Využitie tohto zborníka aktivít je okrem psychológie v policajnom vzdelávaní  aj v lektorských, či firemných vzdelávaniach, teambuildingoch a sociálno-psychologických výcvikoch. Aktivity z tejto zbierky je však možné realizovať aj s mladšími žiakmi na druhom stupni základnej školy či na strednej škole v predmetoch ako je psychológia, náuka o spoločnosti, etická výchova či triednická hodina, ale aj v každom predmete, kde je priestor na rozvoj komunikácie hravou a zážitkovou formou,“ uzatvára Dominika Angelovičová.

Všetky aktivity z príručky sú otestované na žiakoch a doplnené o námety do diskusie, vlastné odporúčania a tipy od Dominiky. „Momentálne je v štádiu dialógu s partnermi, v akej podobe bude zverejnená.”

Profil autora:

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK, odbor história a slovenský jazyk a literatúra. Vyše 20 rokov pracuje v médiách, za svoju žurnalistickú prácu získala niekoľko novinárskych cien od Literárneho fondu a Slovenského syndikátu novinárov. Zaujíma ju komunálna politika, aktivity samospráv, komunitný život a kultúra.

Názory

kristina-hudekova
Kristína Hudeková

Óda na klimatizovanú električku. Or not?

Ak vždy len nájdeme super spôsob, ako sa dopadom našich vlastných činností vyhnúť, ako sa z nich poučíme?

kristina-hudekova
Kristína Hudeková

Kým nebude neskoro

Stovky rokov nemáme, potrebujeme zmenu hneď. A veľkú. Práve zníženie emisií metánu by nám k tomu mohlo pomôcť.

Anna Jančová

Mám plán… alebo plán má mňa?

Sníval sa mi strašidelný sen. Chodila som po chodbách neznámej školy. Stretávala som neznámych kolegov. Nikto z nich sa nechcel pristaviť. V ich očiach sa mihali úzkostné záblesky. Neodpovedali na pozdrav, len nervózne zakričali: „Meškáme!”

Andrea Uherková

V ústrety vlnám

Žijeme dobu, ktorá je plná strát. A možno taká bola a je každá doba, nielen táto naša, pandemická. S čím alebo kým ste sa museli v poslednom čase rozlúčiť vy?

zuzana-gallayova
Zuzana Gallayová

Deti cez palubu

Neviem odpovedať na jeho otázky. Prečo otvoria obchody a školy zatvoria. Prečo lyžovačka áno a za rodinou nie.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner