fbpx
Vzdelávanie

Zelená škola nie je len o životnom prostredí. Deti naučí vziať zodpovednosť do vlastných rúk

Navštívili sme hodnotenie environmentálne-vzdelávacieho programu Zelená škola na základnej škole Karloveská 61 v Bratislave, aby sme zistili, ako mení školu, jej žiakov a ich rodiny.

Zvonku vyzerá ako klasická mestská základná škola, predsa sa však od ostatných trochu líši. S vedúcim programu Zelená škola Jurajom Oravcom prichádzame do budovy a okolo zatiaľ prechádzajú žiaci s učiteľom smerujúci do prírodnej učebne v altánku v školskej záhrade. Karloveská 61 je už druhý rok zapojená do medzinárodného environmentálno-vzdelávacieho programu Zelená škola, ktorý na Slovensku realizuje organizácia Živica.

zelena-skola
Zelená škola je medzinárodný program, ktorý sa realizuje na školách po celom svete. FOTO – Archív školy

Hodnotenie prebieha v prítomnosti celého školského kolégia, teda skupiny žiakov, ktorí program Zelená škola na škole realizujú, a ich učiteľa. Stretávame sa v eko-učebni, ktorú zriadili nielen pre Zelenú školu. V miestnosti je pódium a premietačka a pohodlné tuli vaky, na ktorých nás čaká usadených 18 detí. „Zelená škola mi bola ako projekt pridelená pani riaditeľkou, ale našiel som sa v tom. Dokonca som sa veľmi veľa o ochrane životného prostredia naučil aj ja sám a teraz to učím aj ľudí v mojom okolí,“ hovorí učiteľ Peter Uhrín, ktorý kolégium na Karloveskej 61 vedie.

Deti sa spolu s ním a ešte troma mamičkami stretávali celé dva roky v pondelok od druhej poobede a vymýšľali spolu aktivity, ako urobiť školu viac ekologickou. Motiváciou pridať sa do kolégia tak nebolo ulievať sa z iných hodín, krúžok sa konal po škole a deti naňho skutočne celý čas pravidelne chodili. Dobrovoľne. A dokonca si niektoré presunuli iné krúžky, aby mohli prísť.

„Deti chcú pracovať, len potrebujú dostať priestor. Strašne sa tešia, keď niečo dobré urobia a najradšej by to robili znova a znova, aj každý týždeň,“ smeje sa Uhrín. Členstvo v kolégiu sa dokonca stalo vďaka celoškolskému festivalu Zelenej školy, ktorý žiaci z kolégia samostatne zorganizovali, medzi žiakmi tak populárne, že museli ich počet obmedziť. „Keď sme minulý rok dokončili festival, zrazu všetci chceli zelenoškolské tričká a vstúpiť do Zelenej školy,“ hovorí členka kolégia Dorotka. Zapojili sa dokonca aj neposlušní chlapci z vyšších ročníkov. „Veľa nám pomohli,“ hodnotí Dorotka.

zelena-skola
Na festival Zelenej školy im o odpadoch tematicky prišlo zahrať aj zoskupenie La3no Cubano. FOTO – Archív školy

Spolupráca, komunikácia, organizačné zručnosti

V ekokučebni vidím deti rôzneho veku – členovia kolégia sú od prvákov po ôsmakov, čo pomáha posilniť vzťahy medzi ročníkmi. „Je to výborné v tom, že sa môžu vzájomne vzdelávať a zároveň tí starší zodpovedajú za mladších,“ popisuje učiteľ. Vďaka festivalu sa tiež naučili, ako organizovať podujatie. Desaťročné deti zvládli pripraviť celodenný program s niekoľkými stanovišťami pre celú školu so zhruba 500 deťmi. „Naučili sa, ako vyriešiť problém, že netreba utekať v panike, ale zamyslieť sa, ako ho zvládnuť. Povedal som im: tu máte vysielačky a žiaden pán učiteľ tu nie je. Oni to celé zvládli sami,“ popisuje učiteľ.

zelena-skola
Festival Zelenej školy aj zriadenie triedeného zberu odpadu na škole zorganizovali deti takmer úplne samy. FOTO – Archív školy

Každá Zelená škola si najprv zvolí oblasť, v ktorej by sa chcela zlepšiť. Na Karloveskej si vybrali odpad, nakoľko ich veľmi trápilo, že sa u nich nedal triediť. „Bolo síce krásne, že sme tu mali eko-učebňu, ale všetky smeti sa sypali do jedného koša,“ vysvetľuje učiteľ.

Najprv urobili audit, aby zistili, ako na tom ich škola s odpadom je. Pracovné listy vypĺňali žiaci vo dvojiciach a zistili, že okrem občasného zberu papiera sa u nich v škole odpad vôbec netriedil. „Ešte minulý rok sme nemali všade koše na plast a papier, tak sme to chceli zmeniť,“ hovoria deti. Rozhodli sa tak škole zabezpečiť nádoby na triedený zber – dnes tak na každej chodbe nájdeme žltý kôš na plasty a modrý na papier. Odpad separujú aj v triedach, pričom na to dohliadajú týždenníci.

Okrem toho, že v škole pribudli koše, o odpade sa žiaci aj vzájomne vzdelávali. „Deti sa tak v rámci projektu naučia aj iné zručnosti ako iba návod na recykláciu. Naučia sa prezentovať, spolupracovať, naučia sa spolu komunikovať, naučia sa rétoriku a prejav, a to sú veci, ktoré im treba vštepovať. Prídu na strednú školu a už to budú všetko vedieť, ja som ešte na vysokej škole bol v strese z toho, že mám niečo prezentovať,“ hovorí Uhrín.

Žiaci z kolégia pripravili o odpade a jeho správnom triedení projekt a odprezentovali ho pre prvý stupeň. Každá trieda mala jedného žiaka alebo dvojicu, ktorá ich do tajov separácie zasvätila.

zelena-skola
Zelená škola je aj o rovesníckom vzdelávaní. FOTO – Archív školy

Zmenu prinesú aj domov a do svojej obce

Pýtam sa, koľko z nich triedilo odpad aj doma ešte pred začiatkom projektu a nezdvihne sa veľa rúk. Nové vedomosti o problémoch, ktoré s odpadom na svete máme, však dnes deti prenášajú aj domov. „My sme predtým odpad netriedili, ale ja som teraz začala triediť plasty aj sklo,“ hovorí jedno z dievčat. Ďalšie popisuje, ako rodičov učí triediť správne prostredníctvom odkazov, ktoré im necháva na chladničke.

Okrem odpadu deti vnímajú aj dôležitosť iných vecí, ktoré pre ochranu životného prostredia môžu robiť všetci. „Môžeme sa sprchovať menej, zhasínať svetlo, umývať riad so sódou bikarbónou namiesto chémie, nenechávať počítač v režime spánku, nekupovať si plastové hračky a nevyhadzovať odpadky do prírody,“ vymenúvajú.

zelena-skola
Byť v tíme Zelenej školy je teraz na škole trendy. FOTO – Archív školy

Deti však neostali iba pri zmene svojej školy a rodiny, ale zamerali sa aj na svoju mestskú časť. „Vybavili sme, že sa na miestnej benzínovej pumpe dá odovzdať použitý kuchynský olej,“ hovoria mi. Napísali Slovnaftu, či by bolo možné zriadiť zberné miesto na jeho čerpacej stanici, na komisii pre životné prostredie miestneho úradu požiadali o pomoc s propagáciou zberného miesta v novinách mestskej časti; dnes tak vďaka školákom neskončí použitý olej z Karlovej Vsi v odtoku, ale použije sa ako palivo.

Možno aj vďaka aktivitám v rámci Zelenej školy je dnes o školu na Karloveskej 61 veľký záujem. „Tento rok budeme mať rekordných päť prváckych tried, neviem, kde ich všetkých dáme,“ smeje sa Uhrín. A od budúceho roka bude nad jej vchodom hrdo viať a vlajka programu Zelená škola, keďže v hodnotení prešli na výbornú. „Základná škola Karloveská 61 je nádherným príkladom toho, ako dokážu žiaci prevziať zodpovednosť za aktivity vo svojej škole. Pre náš program je dôležité, aby žiaci rozvíjali svoje sociálne zručnosti, ktoré sa im v budúcnosti náramne zídu. To, že znížia ekostopu svojej školy, je skvelá pridaná hodnota,“ uzatvára manažér programu Oravec.

zelena-skola-reg2018

Ak sa chcete zapojiť do programu Zelená škola aj vy, teraz je ten správny čas! Do 30. júna môžete registrovať svoju školu za znížený registračný poplatok cez www.zelenaskola.sk


Program Zelená škola je realizovaný vďaka podpore generálneho partnera Nadácie ZSE a partnerov programu dm drogerie markt a Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Profil autora:

Študovala žurnalistiku a manažment prírodných zdrojov na viedenskej BOKU. Aktívna mestská cyklistka so záujmom o komunálnu politiku a životné prostredie. Členka Slovenského ochranárskeho snemu.

Názory

kristina-hudekova
Kristína Hudeková

Kým nebude neskoro

Stovky rokov nemáme, potrebujeme zmenu hneď. A veľkú. Práve zníženie emisií metánu by nám k tomu mohlo pomôcť.

Anna Jančová

Mám plán… alebo plán má mňa?

Sníval sa mi strašidelný sen. Chodila som po chodbách neznámej školy. Stretávala som neznámych kolegov. Nikto z nich sa nechcel pristaviť. V ich očiach sa mihali úzkostné záblesky. Neodpovedali na pozdrav, len nervózne zakričali: „Meškáme!”

Andrea Uherková

V ústrety vlnám

Žijeme dobu, ktorá je plná strát. A možno taká bola a je každá doba, nielen táto naša, pandemická. S čím alebo kým ste sa museli v poslednom čase rozlúčiť vy?

zuzana-gallayova
Zuzana Gallayová

Deti cez palubu

Neviem odpovedať na jeho otázky. Prečo otvoria obchody a školy zatvoria. Prečo lyžovačka áno a za rodinou nie.

Anna Jančová

Ježiškovi

Bolo by krásne, Ježiško, keby bol o učiteľstvo taký záujem, že by sa na pedagogické fakulty robil podobný výber ako na astronautov či pilotov stíhačiek. Bolo by krásne, keby najväčším snom detí bolo stať sa učiteľom.