fbpx
Enviro

Experiment: Koľko odpadu vyprodukuje trojčlenná rodina?

Koľko kilogramov odpadu vyprodukuje rodina s malým dieťaťom? Koľko z neho by sa dalo ušetriť lepšou recykláciou a kompostovaním? Zisťovali sme v experimente.

V oblasti odpadového hospodárstva som začala pracovať v roku 2009. Odvtedy ma veľmi zaujíma jedno číslo. A to sa každoročne mení – stúpa, pričom jeho súčasťou je každý jeden z nás. Je to priemerná produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa.

Vzorec na jeho výpočet je celkom jednoduchý. Ide o obyčajný aritmetický priemer. Vstupné údaje sú počet obyvateľov a množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za jeden rok. Oba parametre mám. Chcela som si overiť, či vyprodukujeme ozaj toľko odpadu, koľko tvrdia štatistiky. Rozhodla som sa ich overiť a prepočítať na rodinnej úrovni. Vyskúšala som jednoduchý experiment, ktorého výsledky vám prinášam nižšie.

Oficiálne hodnoty

Najaktuálnejšia hodnota oficiálne udávanej produkcie komunálneho odpadu na osobu za rok býva uvádzaná v hodnotiacej Správe životného prostredia pre Slovenskú republiku, ktorú každoročne vydáva Ministerstvo životného prostredia. V čase písania tohto článku bola posledná Správa vydaná v roku 2015 za rok 2014. Dohromady bolo v danom roku 2014 spolu vyprodukovaných 1 838 923,72 ton komunálnych odpadov, čo je 339 kilogramov na obyvateľa za rok.

Rozhodla som sa teda vážiť odpad našej trojčlennej domácnosti – dvoch dospelých a jedného dieťaťa, a to po dobu jedného mesiaca, teda 30 kalendárnych dní.

bioodpad

Najťažšie boli plienky

Všetok náš odpad som rozdelila do kategórií: komunálny odpad, papier, plasty, kovy, sklo, bioodpad (kuchynský odpad bez odpadu zo záhrady a izbových kvetov) a textil. Vzhľadom k tomu, že v našej domácnosti žije aj dieťa do dvoch rokov, rozhodla som samostatne zaznamenávať aj váhu použitých jednorazových plienok. Práve ony, ako sa dalo predpokladať, tvorili najvyššiu hodnotu z navážených odpadov.

Komunálny odpad, plienky a bioodpad som následne zmiešala a vyhodila do kontajnera na zmesový komunálny odpad, aby som dosiahla štýl triedenia odpadu bežných domácností.

Po sčítaní všetkých hodnôt bola produkcia zmesového komunálneho odpadu, ktorý už nebolo možné ďalej vytriediť necelých 5 kg/3 os. za mesiac, plienky tvorili niečo viac ako 62 kg/3 os/30 dní a bioodpad nedosiahol ani 12 kg/3 os/30 dní.

Pre úplnosť, ak by sme naše hodnoty prepočítali na jednu osobu za rok, predstavovala by produkcia zmesového komunálneho odpadu po zaokrúhlení 320 kg/os/rok. V tomto množstve je zarátaných aj 253 kg plienok, ktoré naplnil môj syn. O túto zložku, bude dúfam čoskoro, naša rodinná produkcia nižšia.

Keby som mohla kompostovať, znížila by som celkovú hodnotu aj o bioodpad, čo by znamenalo mínus 48 kg/os/rok .

Vo finále by som tak do spaľovne posielala “len“ 20 kg odpadu na osobu ročne a to sa mi celkom páči.

Tabuľka váženia komunálneho odpadu, jednorazových plienok a bioodpadu trojčlennej domácnosti po dobu 30tich dní

tabulka-ko-za-mesiac

 *hodnota bola zaznamenaná len pri vyprázdňovaní zbernej nádoby

Triedený odpad

V čísle 339 kg, ktorá je uvedená v Správe životného prostredia pre Slovenskú republiku za rok 2014, je však započítaný aj triedený odpad.

My odpad triedime. Zvážila som však aj ten. Papierový odpad bol u nás tvorený prevažne reklamnými letákmi, listami papiera a pomenej obalmi. Po prepočte na osobu za rok a po zaokrúhlení sme ho vytriedili 11 kg/os/rok.

Vytriedili sme aj 10 kg/os/rok plastov, pričom všetko to boli len obaly. Kovov, konkrétne kovových vrchnákov a konzerv by sa po prepočte u nás nazbieralo len niečo málo nad pol kila.

Odpadového skla tvoreného sklenenými nezálohovanými obalmi, by podľa výpočtov v mojom experimente bolo 8 kg na osobu.

Jediné, čo sa mi nepodarilo odmerať bol textil. Ten podľa mňa podlieha sezónnemu upratovaniu, kedy nárazovo vyprodukuje domácnosť jeho väčšie množstvo a následných pár mesiacov ostáva produkcia na nule. Počas sledovaného 30 dňového obdobia teda nie je možné získať vernú hodnotu, z ktorej by bolo možné predpokladať ročnú produkciu. My sme za mesiac odhodili textil s váhou 135 gramov.

Tabuľka produkcie triedených zložiek odpadu

tabulka-produkcie-tzo

Spolu teda moja domácnosť vyprodukuje 29 kilogramov triedeného odpadu na hlavu za rok. Keď k tomu pripočítame 320 kíl zmesového komunálneho odpadu, dostaneme sa na hodnotu 349 kilogramov na osobu za rok. To je o desať kilogramov viac ako je priemer zo správy o stave životného prostredia.

Odteraz bez plienok!

Produkcia komunálneho odpadu z roka na rok narastá. Moja domácnosť ho za rok na hlavu vyprodukovala 349 kg. Na moje prekvapenie je teda výsledok mesačného váženia odpadov a štatistík nie až tak ďaleko od reality.

Nemyslím, že naša rodina bude z roka a rok produkovať viac odpadu. Naopak, keď sa zbavíme jednorazových plienok, ktoré tvoria až 72 % z našej rodinnej produkcie odpadu, množstvá odpadu podstatne klesnú.

Percentuálne zastúpenie jednotlivých odpadov produkovaných trojčlennou domácnosťou

percentualne-zastupenie-odpadov

A ešte jeden výpočet na rozlúčku: koľko kilogramov plienok naplní dieťa za jedno plienkové obdobie? Môže to byť naozaj tona, ako sa zvykne uvádzať? Za sledované 30 dňové obdobie som navážila 62,30 kg vyhodených jednorazových plienok. Dievčatá bývajú odplienkované aj o rok skôr ako chlapci, a to asi v dvoch rokoch. Preto budem počítať ako priemernú hodnotu 30 mesiacov, teda dva a pol roka. Výsledok je 1869 kg jednorazových plienok, ktoré nie je možné recyklovať, a na skládke odpadov sa budú rozkladať… tak dlho, že od ich vynájdenia sa ešte ani jedna nerozložila.

Kľúčové slová:

odpad

Profil autora:

Milovníčka prírody a bojovníčka za bezodpadovú spoločnosť. Už počas štúdia environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte UK pracovala v oblasti odpadového hospodárstva. Na tému odpadov v obci zacielila aj svoju rigoróznu prácu. Časť pracovnej kariéry venovala environmentálnemu vzdelávaniu detí. Ôsmy rok pracuje pre organizáciu zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK (do roku 2015 tzv. oprávnenú organizáciu).

Názory

Bianka Mária Bálintová

Na tichom proteste sme sa vraj tvárili, že bojujeme za slobodu médií

Stojíme na Námestí slobody, v rukách držíme transparenty a pred Úradom vlády sa pomaly začína tichý protest. Predchádzalo mu odoslanie otvoreného listu premiérovi Robertovi Ficovi a predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu. „Vyjadrujeme nesúhlas s poslednými vyjadreniami premiéra Roberta Fica a iných predstaviteľov vlády na adresu novinárov. Nesúhlasíme s tým, že na úrad vlády nechcú pustiť konkrétne médiá,“ hovorí jedna z organizátoriek protestu. Premiér sa totiž rozhodol, že si bude medzi médiami vyberať podľa toho, ktoré mu vyhovujú. Za konflikt medzi dvoma politikmi zaplatili novinári, ktorým predseda Národnej rady obmedzil možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy v parlamente.

Mária Sendecká

Zachytávajú dažďovú vodu, no nie všetci ju využívajú

V rámci programu Zelená škola, ktorý realizuje CEEV Živica, sme navštívili viacero škôl. Jednou z nich bola aj taká, ktorá sa rozhodla zadržiavať vodu a kosiť trávniky menej. Ako to dopadlo?

Jozef Šujak

Prvý počítač od štátu dostal po 20-tich rokoch učenia

Učím už (pre mňa neuveriteľných) 20 rokov. Plus mínus odvtedy sa rozpráva o využití informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, digitalizácii obsahu, využití internetu a podobne. Ale až teraz mi štát, ako zamestnávateľ, dal pracovný nástroj, bez ktorého sa nepohnem – notebook.

Kristína Červeňáková

Zemetrasenie by nám mohlo otvoriť oči

Včerajšie zemetrasenie na východnom Slovensku so mnou doslova otriaslo. Prekvapilo ma, ako si ho môj mozog začal postupne vysvetľovať. Najprv som pocítila, že sa so mnou trasie celý gauč. Odrazu sa začalo otvárať a zatvárať okno, čo vo mne vzbudilo pocit, že sa do bytu dostal človek, ktorý mi chce ublížiť (aj keď trasením gauča by zrejme veľa nezmohol). Keď sa začali triasť aj ostatné predmety v byte, bola som presvedčená, že ide o nejaký paranormálny jav. Až v momente, keď som sa postavila, uvedomila som si, že je to zemetrasenie.

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Tepelné čerpadlo – úspora energie?

Aj kvôli neutíchajúcej ruskej agresii na Ukrajine a hrozbe zvyšovania cien energií sme sa minulý rok rozhodli investovať do tepelného čerpadla. Bývame v rodinnom dome s nízkoenergetickým štandardom, ale okrem zníženia teploty v interiéri o ďalší jeden stupeň a cielene kratšieho sprchovania všetkých členov rodiny, sme chceli k úsporám energie prispieť ešte viac a efektívnejšie.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner