fbpx

V školskej jedálni znížili potravinový odpad o 19 percent, jedálniček zostavujú podľa žiakov

Sedím v školskej jedálni, ktorá si dala cieľ znížiť množstvo odpadu z nedojedených jedál. Plytvanie potravinami je vážny environmentálny aj etický problém. Pred dvoma rokmi som s vedúcou jedálne sedela pri rovnakom stole, no rozhovor bol fakt náročný – ako sa to nedá zmeniť, lebo: „Normy nepustia. Stredoškoláci nejedia polievky. Keby bolo na nich, tak chcú len hranolky a či si viem predstaviť, čo je to práca v kuchyni.“


Dnes neverím vlastným očiam. Množstvo odpadu z jedál znížili o 19 percent. Vedúca jedálne mi ukazuje týždenné jedálne lístky, ktoré vytvorili žiaci jednotlivých tried. Najskôr im vysvetlili, podľa akých noriem musia jedálne variť a aké pravidlá musia dodržať, napríklad obmeny jedál, limitované vyprážanie a podobne. Potom so žiakmi v triedach prediskutovali ich obľúbené jedlá, ale aj príčiny, prečo niektoré nejedávajú, prečo si nahlásený obed nevezmú a prečo si obed nenahlásia – častým dôvodom bolo, že žiaci nevedeli, čo názov jedla znamená.

Keďže venovali čas takémuto pátraniu, vedúca jedálne má podklady od každej triedy a podľa návrhov zostavuje školský jedálniček. Už chápem, prečo je nad výdajným okienkom nápis „Dnes varíme podľa 1.A“. Okrem bežných jedál zaradili do ponuky aj novinky, napríklad opekané zemiaky s medvedím cesnakom. Každý, koho som sa po ceste do jedálne pýtala, bol zo zmien nadšený. A obľúbená polievka u tínedžerov? Cícerová a paradajková, pričom  chválili školskú jedáleň. Chápete?

Nedojedené jedlo si žiaci majú možnosť vziať do papierových vrecúšok alebo kompostovateľných krabičiek. (V tomto sú ešte rezervy, kde tieto obaly končia, no sme na správnej ceste – pozn. autorky). Obzriem sa po jedálni a nevidím jediný „zákazový“ plagát. Stravníkom sa prihovárajú milo, motivujúcimi textami k uvedomelej spotrebe.

Osloví ma vyvesený zoznam jedál, pričom sú k nim vypísané aj všetky prísady, vrátane byliniek.  Na sociálnych sieťach majú aj fotky jedál. Množstvo odpadu pravidelne vážia a zaznamenávajú do jedálneho lístka, aby videli, ktoré jedlá „nejdú“ a tie obmedzujú. Vedúcej jedálne sa zvedavo pýtam, z čoho má najväčšiu radosť. Po zamyslení odpovedá: „Varíme s láskou a žiakom to chutí.“

Ako z reklamy, no viem, koľko práce je za tým. Najväčšia zmena však nastala v myslení a v spolupráci medzi akčným žiackym tímom, koordinátorkou Zelenej školy, vedením, vedúcou jedálne a samotnými kuchárkami. Taktiež v infokampani, vo výučbe a v hľadaní, ako sa to dá v rovnakých podmienkach, ktoré mali aj pred dvomi rokmi.

Sedím po týždňovke vo vlaku. Unavená, šťastná, plná inšpirácií aj otázok. Končíme tradičné turné po Zelených školách – od Malaciek po Sninu. Dvadsať hodnotiteľov a hodnotiteliek navštívilo 96 škôl, aby  vlajka Zelenej školy bola zaslúženým symbolom zmien.

Myslím na školy, ktoré netriedili odpad a doslova vybojovali so svojimi mestami umiestnenie kontajnerov na triedený odpad. Áno, je to divné a áno, je to téma aj v roku 2023. Myslím na učiteľky, ktoré presvedčili svoje riaditeľky, že učenie vonku nie je plytvanie časom a učiť sa o lipe pod lipou má iné grády. Myslím na upratovačky, ktoré výrazne znížili množstvo používaných agresívnych čistiacich prostriedkov a tiež na školníkov, ktorí kosia priaznivo pre opeľovače.

Pred 30-timi rokmi sme si mysleli, že keď budeme mať viac informácií o životnom prostredí, príručky a vyškolených učiteľov, ako bude super. No formalizmus v environmentálnej výchove na školách sa dá často krájať. Preto si nesmierne vážim všetky školy, s ktorými sme spolupracovali tento školský rok. Kráčame cestou postupnej premeny. Niekedy kľukatou, hrboľatou, no keď sme unavené či demotivované zo systému, žiaci, rodičia či kolegyne nám podajú symbolický pohár vody.

Poznámka: aj toto robí naša mimovládna organizácia Živica. Školíme učiteľky, robíme kurzy, semináre, webináre, vydávame príručky, konzultujeme so školami a navštevujeme ich. Vďaka podpore od Nadácie Slovenskej sporiteľne, Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, Nadačného fondu Metro pri Nadácii Pontis, SEWA a. s., značke Finish a spoločnosti Accenture. 

Prihlasovanie do programu Zelená škola do školského roka 2023/2024 je možné do 30.6.2023 cez www.zelenaskola.sk.

Profil autora:

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene, kde následne začala učiť predmety Environmentálna výchova a Metódy environmentálnej výchovy. Pre kontakt s praxou absolvovala rôzne enviro-výchovné kurzy Živice. Od roku 2019 vedie program Zelená škola. Vidí zmysel vo výučbe, ktorá je prepojená s reálnym životom.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner