Autor /

Od svojho príchodu do Zaježovej spolupracoval s miestnym občianskym združením Pospolitosť pre harmonický život (PHŽ) – najprv ako dobrovoľník, neskôr ako koordinátor projektov a od roku 2010 do roku 2016 toto občianske združenie viedol. Popritom sa venoval aj rôznym iným zárobkovým a nezárobkovým aktivitám – stavebným prácam (najmä peciarstvo), konzultáciám (predovšetkým v oblasti prírodného staviteľstva), ťažbe a obchodovaniu s alternatívnymi menami (Bitcoin a pod.), sprevádzaniu exkurzií, prednášaniu či tvorbe web stránok. V súčasnosti je zamestnaný ako softvérový vývojár.