Autor /

mano-byMNK

Prof. RNDr. MIKULÁŠ HUBA, CSc. je vedec, ochranár a bývalý poslanec NR SR. Vyštudoval geografiu a stal sa vedeckým pracovníkom Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, kde sa dodnes venuje environmentálnej geografii. V 70. rokoch bol členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a vedúcim sekcie ľudovej architektúry. Podieľal sa na príprave národného parku Podunajsko a publikácie Bratislava – nahlas. V roku 1990 sa stal poslancom Slovenskej národnej rady a rokoch 1990–1992 bol predsedom jej výboru pre životné prostredie. V roku 1992 bol s Josefom Vavrouškom spoluzakladateľom Spoločnosti pre trvalo udržateľný život (STUŽ). Po vzniku Slovenskej republiky bol zvolený za predsedu samostatnej slovenskej STUŽ. V roku 1996 sa spolu s profesorom Erazimom Kohákom stal prvým laureátom Ceny Josefa Vavrouška. Od roku 2006 je profesorom v odbore fyzická geografia a geoekológia. V minulom volebnom období bol opäť poslancom národnej rady. Je zakladateľom Slovenského ochranárskeho snemu.

Posledné články od autora:

22. apr 2017
Aký je náš vzťah k prírode?