Autor /

Pochádza z Banskej Bystrice. Študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je dobrovoľníčkou vo voľnočasovej organizácií pre deti a mládež – Slovenský skauting. Vedie tam dievčenský oddiel a tiež organizuje zážitkové kurzy pre mladých lídrov. Tak isto je sprievodkyňou v Lesnom klube Mravenisko v Banskej Bystrici. V budúcnosti by chcela s priateľmi založiť  lesnú škôlku pre deti.

Posledné články od autora:

20. okt 2015
Kde sa lepšie učiť o mravcoch, než priamo v mravenisku?