fbpx
Vzdelávanie

Najlepší učiteľ sveta vystrelil svoje nápady do vesmíru. Nechajú sa ním inšpirovať učitelia na Slovensku?

Z chatrče prešiel dlhú cestu. Z mizivej návštevnosti vidieckej školy až po takmer 100% pravidelnú účasť všetkých žiakov na vyučovaní s dosahovaním výborných výsledkov. Ako to dosiahol? Jednoduchá myšlienka, bez ktorej sa nezaobíde žiadny učiteľ, a predsa uniká mnohým. Čo robí učiteľ sveta inak?


Nepustil sa hneď do opravy budovy, ktorá pripomínala skôr nejaký prístrešok ako školu. Veď budova bola prázdna! Chlapci zvyknú pomáhať na poli rodičom, oblasť Paritewadi v Indii sa riadi obdobiami dažďa a sucha, ktoré určujú chod všetkých jej obyvateľov. Dievčenskému vzdelávaniu sa prikladá len malá váha, preto je aj v školách nízka a nepravidelná návštevnosť dievčat. Ako sa Ranjitsinhovi Disalemu podarilo zaplniť lavice dedinskej školy? Ako pomocou QR kódov dosiahol úspech najprv u svojich žiakov, ktorí tak dosahujú skvelé výsledky? Aká bola jeho cesta k získaniu ocenenia Učiteľa sveta? Mnohé zo svojich tajomstiev odhalí Učiteľ sveta Ranjitsinh Disale z Indie.

Od roku 2016 si jeho úspechy vo vzdelávaní dievčat, sprístupneniu vzdelávania všetkým deťom a práci na digitalizácii učebníc pomocou QR kódov začalo všímať širšie okolie. Škola, na ktorej učí, získala cenu Najlepšia škola okresu v roku 2016. Vláda Indie pána Disaleho v roku 2016 vyhlásila za inovatívneho výskumníka roka. V roku 2017 oddelenie školstva oblasti Maharashtra vložilo QR kódy do všetkých učebníc od prvej po deviatu triedu. Národná nadácia pre inovácie mu udelila ocenenie Inovátor roka v roku 2018. Vytvoril kampaň „Poďme prekročiť hranice“ spájajúcu študentov z rôznych často súperiacich krajín a jeho “Mierová armáda” má dnes 12000 členov z 8 krajín sveta a ďalej ju rozširuje. V školskom roku 2020 získal globálne ocenenie Učiteľ sveta, ktoré na Slovensku prebieha ako Učiteľ Slovenska.

Aký je, podľa vás, dopad každoročne udeľovanej ceny najlepšiemu učiteľovi sveta?

Cena každý rok upriami pozornosť na skvelých učiteľov po celom svete. To malo a má obrovský význam. Nejde iba o jedného víťaza, ale aj o 50 najlepších učiteľov zaradených do užšieho výberu a 10 najlepších finalistov, ktorí tiež získavajú pozornosť médií a uznanie širokej verejnosti vo svojich krajinách. Cena týmto spôsobom pomáha posilňovať rešpekt k učiteľom a k učiteľskej profesii po celý rok.

Viem, že sa vás to pýta asi každý, ale predsa, ako sa cítite ako najlepší učiteľ sveta?

Som polichotený a nesmierne vďačný za to, že ten titul mám. Užívam si ho plnými dúškami. Odovzdávaním tak prestížnej ceny Sunny Varkey a Varkeyovou nadáciou v spolupráci s UNESCO sa učitelia dostali do centra pozornosti a dostáva sa im zaslúženého uznania. Ako som už spomenul, nejde iba o jedného víťaza, ale o skvelých učiteľov všade na svete. A národné ceny, ako napríklad Národná cena Učiteľ Slovenska robia tiež skvelé veci, aby učiteľom zabezpečili náležité uznanie za všetku skvelú prácu, ktorú robia. Národné ceny vedú ľudí k tomu, aby hovorili o učiteľoch a viac si ich vážili.

Ako získanie tejto ceny zmenilo Váš život a život Vašich študentov?

Svet sa dopočul o našej práci a našej škole, čo ma veľmi potešilo. V posledných mesiacoch som mal veľa príležitostí podeliť sa o svoje vyučovacie metódy s ešte väčším počtom ľudí po celom svete. Mojou víziou je vybudovať globálnu školu s dobre vybavenou infraštruktúrou, ktorá by bola vzorovou školou pre všetkých, takže robíme renovácie, inštalujeme pitnú vodu a solárne panely.

Pandémia zmenila celý náš život. Keď aj moji študenti museli zostať doma a prispôsobiť sa výučbe na diaľku, ubezpečil som sa, že dokážu držať krok s mobilnými telefónmi, dátovými balíčkami a technológiami. Štedrí darcovia nám venovali tablety a interaktívne tabule, takže sme mohli vyučovať na diaľku.

Keď aj moji študenti museli zostať doma a prispôsobiť sa výučbe na diaľku, ubezpečil som sa, že dokážu držať krok s mobilnými telefónmi, dátovými balíčkami a technológiami.

Aké vlastnosti by mal mať skvelý učiteľ?

Učím, lebo mi to prináša radosť. Prácu by ste mali milovať, vnímať ju ako svoje poslanie. Ako učiteľ chcem svojich žiakov inšpirovať a vidieť, že skutočne napredujú, rastú a rozvíjajú svoje vedomosti a nápady. Učitelia určite nezarábajú veľa, tiež ale nepracujú iba pre peniaze, zmyslom ich práce sú výsledky ich žiakov. Keď som v roku 2009 prvýkrát prišiel na svoju vidiecku základnú školu, jej budova bola vtesnaná medzi dobytkárňou a skladom. Roky som pracoval v náročných podmienkach bez zdrojov, prostriedkov a podpory. Ale videl som zmenu na svojich študentoch aj v mojej komunite. Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam sa mi podarilo dosiahnuť veľa –  detské sobáše v dedine skončili, dievčatá navštevujú školu stopercentne, niektoré odchádzajú študovať na univerzitu a majú pred sebou veľkú kariéru – a to ma hreje pri srdci.

Som začínajúci učiteľ, akú radu by ste mi dali? Čo je to to najdôležitejšie, čo mám urobiť?

Moje rady začínajúcim učiteľom sú nasledovné:

  • Buďte skutočne učiteľom 21. storočia! Využite nástroje a techniky, ktoré sú teraz k dispozícii. Vzdelávajte ako v 21. storočí žiakov 21. storočia! Budú to potrebovať pre svoj osobný rozvoj a budúcnosť, ktorá ich čaká na pracovisku, v ich komunitách a v širšej spoločnosti.
  • Používajte technológie,mobilné telefóny a čokoľvek iné, čo by sa mohlo osvedčiť. Vyučujte rôznymi štýlmi, takými, ktoré najlepšie vyhovujú vám a vašim študentom. Ja som skutočný fanúšik technológií, hovorím, že Google je môj guru. Nemusíte však byť odborníkom na to, aby ste svojim študentom priniesli skutočné a hmatateľné výhody technológie. Technológia použitá zmysluplným spôsobom vedie k autentickým zážitkom z učenia.
  • Výsledkom posilnených učiteľov sú posilnení žiaci. Rešpektovanie postavenia učiteľov je kľúčové. Videl som, že v Indii sú teraz učitelia vnímaní pozitívnejšie, aj vďaka tomu, že ocenenie Učiteľ sveta putovalo sem. Učitelia a učenie si zaslúžia úctu, tá je rozhodujúca.

Učím už dlho. Málokedy ma v mojom povolaní niečo prekvapí, či poteší. Poraďte mi, ako sa znovu naštartovať a nadchnúť? 

Musíte sa vrátiť k tomu, čo vás pôvodne priviedlo k vášni k učiteľskej profesii, a prečo ste sa rozhodli zasvätiť váš život tomuto povolaniu. Môže to byť pohľad na tvári vašich študentov, keď si uvedomia niečo nové a inšpiratívne, alebo keď uspejú napriek zlým okolnostiam, keď sa im niečo podarí, keď škola získa ocenenie za výsledky, súťaže alebo športové aktivity. Môže to byť toľko vecí! Ako učitelia sa musíme neustále vzdelávať a držať krok s novým vývojom, novými nástrojmi a novými technikami výučby. Snaha neustále sa v profesii posúvať, zdokonaľovať a učiť nás môže osviežiť, keď sa cítime unavení, a zabrániť nám, aby sme sa cítili vyčerpaní.

Dôležitý je neustály profesionálny rozvoj. Učitelia musia byť podporovaní vedením aj kolegami, rodičmi a celou komunitou a vládou krajiny. Počas pandémie sa mnohí cítili izolovaní a občas trochu vyhorení. Ale sieťovanie s ďalšími pedagógmi, čoraz viac online konferencií je pre učiteľov veľkou pomocou a podporou. Zdieľanie nápadov, najlepších metodických postupov a vzájomná podpora pri zavádzaní nových vzrušujúcich iniciatív je kľúčová.

Dôležitý je neustály profesionálny rozvoj. Učitelia musia byť podporovaní vedením aj kolegami, rodičmi a celou komunitou a vládou krajiny.

Aké kvality by mal mať absolvent vašej školy?

Mali by mať tie správne vedomosti a zručnosti, aby vyhovovali pracovisku 21. storočia. Mali by byť tímoví hráči, nápadití, prispôsobiví a empatickí a mať globálny pohľad na vec. Takéto vedomostí a zručnosti budú pre nich veľmi dôležité pri spolupráci na miestnej aj medzinárodnej úrovni, pri riešení veľkých výziev, ktorým budú čeliť napríklad zmeny klímy, politických nepokojov, zdravotných problémov, ako je pandémia koronavírusu, chudoby a diskriminácie.

Ja sa snažím, aby moje žiačky dostali takéto vzdelanie a zažili globálnu spoluprácu, pretože v budúcnosti budeme potrebovať nové riešenia a spolupráce,aby sme mohli efektívne riešiť tieto veľké globálne výzvy 21. storočia.

Ako, podľa Vás bude vyzerať vzdelávanie o 20 a viac rokov v Indii ale aj na celom svete?

V súčasnosti príliš veľa študentov 21. storočia vzdelávajú učitelia 20. storočia s učebnými osnovami 19. storočia a s použitím techník z 18. storočia. Musíme prekonať veľkú priepasť vo vzdelávaní a myslím si, že v tomto bude hlavným činiteľom technológia.

Za posledných 10 až 20 rokov sme boli svedkami toho, že technológia zmenila veľkú časť nášho života takmer na nepoznanie v mnohých oblastiach. Školstvo dúfam začne bežať rýchlejšie a v priebehu nasledujúcich 20 rokov prebehne jeho úplná transformácia. Myslím si, že v školstve dôjde k veľkým zmenám a dúfam, že budú pre nás všetkých veľmi vzrušujúce.

Akú pozíciu by v ideálnej spoločnosti mali ženy? Vieme, že vy sám ste mali obrovský vplyv na dochádzku dievčat a detské manželstvá vo vašej dedine.

Dievčatá a ženy musia mať v spoločnosti skutočne také isté miesto ako muži a rovnocenné slovo. Musia byť rovnako zastúpení v každej oblasti – v obchode, športe, vo vede, vo vláde, v kreatívnom priemysle, jednoducho všade. Podľa mojich skúseností sa s dievčatami vo vidieckych oblastiach zaobchádzalo ako s občanmi druhej triedy. Takýto bol pohľad na dievčatá v mojej dedine, že nie sú veľmi užitočné a ich úlohou by malo byť iba varenie jedla, starostlivosť o domácnosť a pôrod detí. Takýmto postojom by sme premrhali polovicu ľudského kapitálu planéty. Som vďačný za to, že som mal možnosť ukázať dievčatám a ich rodinám inú cestu

Podeľte sa s nami o najväčšiu prekážku, ktorú ste museli prekonať pri motivovaní vašich žiakov v štúdiu.

Spočiatku som sa stretol s nevôľou komunity, v ktorej som bol prišelcom. Chcel som veci meniť, avšak najskôr som musel zapadnúť medzi nich a pochopiť ich zmýšľanie. Moja konfrontácia, aby sa dievčatám dostalo vzdelania nebola spočiatku úspešná. Prišiel protiargument, že ak dievča dostane vzdelanie, nájde si prácu a odsťahuje sa preč a jej rodina nedostane žiadne peniaze.

Tento prevládajúci postoj poznačil aj sebavedomie dievčat – na návrh, že by mali chodiť do školy najprv odpovedali, že ich miesto je inde. Časom sa to zmenilo. Získali viac sebavedomia, až dokázali rodičom povedať: “Nevydám sa, kým nebudem mať 18 rokov.” A to je veľká vec!

Učebnice, ktoré sme mali spočiatku, boli v inom jazyku, ako sa hovorí v našej dedine, takže prispôsobením učenia sa ich potrebám a kultúre som dievčatá nadchol pre vzdelanie. Až sa raz  stalo, že  ony a ich rodiny našli vo vzdelaní hodnotu a boli ochotní tvrdo študovať.

V mnohých krajinách, aj v tej našej si učitelia neuvedomujú, že kľúčovú úlohu vo vzdelávaní zohrávajú rodičia a domáce prostredie, tiež si rodičia často myslia, že ich deti sa všetko potrebné pre život naučia v škole. Ktoré “opatrenia” prispeli vo vašom prípade k zlepšeniu a zapojeniu rodičov do vzdelávania ich detí?

Rodičia sa musia zaujímať o to, čo sa ich deti učia a čo najlepšie ich v tom podporovať. Kvôli pandémii a výzvam spojených s učením na diaľku v domácom prostredí si rodičia po celom svete, mnohí po prvýkrát, skutočne uvedomili hodnotu práce učiteľov a vzdelania, ktoré ich deti v škole bežne dostávajú.

Aj keď bol posledný rok veľmi stresujúci, priniesol aj pozitíva. Zblížil rodiny a viacerí si začali vážiť hodnotu, ktorú prináša dobré vzdelanie. Mnoho detí, ktoré uspejú v škole a aj neskôr v živote, sú tie, ktorých rodičia si nájdu čas na čítanie príbehov od útleho detstva. Knihy stimulujú detskú fantáziu a deti si tak vybudujú vzťah k čítaniu na celý život.

Aj keď bol posledný rok veľmi stresujúci, priniesol aj pozitíva. Zblížil rodiny a viacerí si začali vážiť hodnotu, ktorú prináša dobré vzdelanie.

Čo pokladáte za svoj najväčší úspech?

Všetky moje úspechy sú úspechmi mojich žiakov. Jedno z dievčat, ktoré som učil v začiatkoch, pokračovalo v štúdiu na univerzite a neskôr získalo dobré zamestnanie v strojárstve. To jej zabezpečilo vyšší plat a tak aj bezpečnosť celej rodine. Nebola nútená sa vo veľmi mladom veku vydať a živiť prácou na poli. To ma napĺňa pýchou a radosťou. Ako napokon všetci moji žiaci, ktorí pilne študujú a 98% z nich dosahuje vynikajúce výsledky a hodnotenie A.

Aké ciele do budúcna si kladie Učiteľ sveta? 

Moje ciele súvisia aj so zmysluplným využitím finančných prostriedkov, ktoré som ako učiteľ sveta získal. 20% z nich venujem na rozvoj mierového vzdelávacieho projektu Poďme prekročiť hranice, aby som svojou troškou prispel k vybudovaniu mierumilovnejšej spoločnosti.

Polovicu peňazí rozdelím ďalším deviatim finalistom. Ich práca je tiež výnimočná a rozhodol som sa, že ak sa mi podarí vyhrať, podelím sa s nimi o polovicu výhry. Takto  budeme môcť všetci uplatniť svoje inovácie a metódy na zlepšenie vzdelávania v našich krajinách v širšom meradle.

Mám v pláne použiť zvyšných 30 percent na vytvorenie „inovačného fondu“ pre učiteľov, ktorí majú praktické nápady na inovácie vzdelávania. Vnímam to tak, že učitelia na celom svete potrebujú viac školení, aby získali viac zdrojov a zručností na vykonávanie svojej práce. Rôzne technológie sú našim hlavným spojencom vo vzdelávaní v 21. storočí.

Pomáham pri vytváraní spoločnej platformy pre učiteľov. Zúčastňujem sa mesačného podujatia „Káva s inovátorom“ kde si navzájom zdieľame inovatívne postupy. Na vysokých školách hovorím budúcim učiteľom o nových trendoch vo výučbe; organizujem online semináre pre učiteľov o vyučovacích metódach, ktoré využívajú moderné technológie; zúčastňujem sa na televíznych diskusiách a píšem aj do novín o mojich metódach a najnovších metódach výučby.

Posledná otázka, boli by ste dobrým učiteľom aj svojich detí?

Ja by som povedal, že áno, ale oni by možno povedali niečo iné. Často je jednoduchšie dosiahnuť, aby vás počúvala vaša trieda plná “cudzích” detí ako vaše vlastné. Ak však chcete byť dobrým učiteľom, musíte byť pripravení zvládnuť všetky výzvy, ktoré život prináša a nikdy pritom nestratiť zo zreteľa to, že svojim žiakom chcete prinášať to najlepšie vzdelanie, nech sú akíkoľvek a pochádzajú odkiaľkoľvek.

Profil autora:

Vyštudovala anglický jazyk, slovenský jazyk, občiansku náuku a etickú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po dlhoročnej praxi na rôznych stupňoch škôl – základnej, jazykovej, bilingválnych gymnáziách, dokonca učila ESL aj v USA, sa rozhodla podporovať vo vzdelávaní učiteľov. Sama je absolventkou Komenského inštitútu a kvalita štúdia ju presvedčila, aby sa stala členkou jeho projektového tímu. Verí, že malými krokmi sa nám podarí posúvať školstvo k lepšiemu.

Názory

marie-stracenska
Marie Stracenská

Jeden nikdy nevie

Fascinuje ma, že píšeme rok 2024 a médiá seriózne publikujú vyjadrenia človeka, ktorý na vlastné oči videl, že Zem je guľatá. A to na dôkaz toho, že vysoký štátny úradník sa mýli. Mám pocit, že sa mi sníva. To akože potrebujeme, aby nám niekto reálne demonštroval, že elektrina kope na dôkaz existencie prúdu alebo potrebujeme vidieť vybuchnúť dynamit, aby sme uverili, že trhaviny majú explózne účinky?

Vlad Jackovyj

Výnimočný dátum nielen pre Ukrajincov, ale aj pre Slovákov

Začiatkom marca si pripomíname 210. výročie narodenia ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka, ktorého spájalo neobyčajné priateľstvo s Pavlom Jozefom Šafárikom.

Kristína Červeňáková

Bála som sa vrátiť do ambulancie, dodnes ma z toho mrazí

Prečítala som si vyjadrenie novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej o jej rozhodnutí stiahnuť sa z nahrávania politických rozhovorov pre neutíchajúce vyhrážky a útoky. Myslím si, že v jej situácii by som učinila rovnako. Útoky na ženy novinárky pribúdajú a sú čoraz vyhrotenejšie, odstrašujúcejšie a ohrozujúcejšie. Aj keď sa politickým témam nevenujem, pred pár mesiacmi som sa ocitla v nepríjemnej situácii, a to v ordinácii lekára.

marie-stracenska
Marie Stracenská

Skúškou zo základov štátu a práva by mali prejsť všetci

Skúšku zo základov štátu a práva som robila veľmi dávno. Učili sme sa na ňu viacerí, navzájom sa pýtali a odpovedali, no aj tak sme sa potom priamo na mieste báli. Dopadla dobre, na prvý termín, myslím, že skúšajúci bol pomerne benevolentný.

Bianka Mária Bálintová

Na tichom proteste sme sa vraj tvárili, že bojujeme za slobodu médií

Stojíme na Námestí slobody, v rukách držíme transparenty a pred Úradom vlády sa pomaly začína tichý protest. Predchádzalo mu odoslanie otvoreného listu premiérovi Robertovi Ficovi a predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu. „Vyjadrujeme nesúhlas s poslednými vyjadreniami premiéra Roberta Fica a iných predstaviteľov vlády na adresu novinárov. Nesúhlasíme s tým, že na úrad vlády nechcú pustiť konkrétne médiá,“ hovorí jedna z organizátoriek protestu. Premiér sa totiž rozhodol, že si bude medzi médiami vyberať podľa toho, ktoré mu vyhovujú. Za konflikt medzi dvoma politikmi zaplatili novinári, ktorým predseda Národnej rady obmedzil možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy v parlamente.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner