fbpx

Učitelia, rodičia aj žiaci si prajú to isté: začiatok školy

Vhupli sme do nového roka inak, ako sme čakali. Vonku cítime, že panuje zima a do našich sŕdc sa nenápadne spolu s predĺženými opatreniami vkráda strach, frustrácia a únava z pretrvávajúcej situácie.

Kamarátka Martina z Liptovského Mikuláša mi hovorí, ako u nich doma vypadáva internet. Doma na home office sú s manželom, okrem nich je pripojený aj ich starší 12-ročný syn, mladší je našťastie v škôlke. Kým pani učiteľka vysvetľuje učivo, všetko funguje, mikrofóny, kamery, akonáhle ku koncu hodiny prejde na overenie vedomostí, deťom prestávajú fungovať mikrofóny, pridávajú sa problémy s kamerami.

Ešte, že do chatu stihnú pani učiteľke napísať, aby im to radšej zadala ako úlohu na edupage, keďže sa na ten internet nedá spoľahnúť. Jej želaním je, aby syn nehľadal ľahšie cesty len pre známky. Keď písal online písomky, sama dohliadla, aby nemal príležitosť mrknúť očkom kam by nemal. A výsledok? On dostal z písomky dobrú, trieda napísala na výbornú. Avšak lekcia do života a to, že sa neučí pre známky, mala oveľa väčší význam.

Aby už skončil!

Na prvej hodine po vianočných prázdninách sa pýtam svojich seminaristov zo psychológie na ich želania do roku 21. Jedna maturantka vykríkne, aby už skončil…a to je 11.1.2021! No nič, vravím si, nemá svoj deň. Jediný žiak (mladý muž) v skupine mi povie, že si želá len to, aby sa ľudia už konečne uvedomili, ale že to je ako želať si svetový mier, tak ho berie späť. Konečne sa trošku usmejem pri poslednej odpovedi.

Luckino želanie je, aby sa ľudia pozerali na celú situáciu pozitívnejšie, nie ako na najhoršie prekliatie, je tu príležitosť naučiť sa niečo nové, nielen v online priestore, hovorí aj o nových spôsoboch fungovania ľudí vo svete a nadobúdaní nových zručností. Aj keď aj jej to svet komplikuje – po Brexite už neuvažuje nad štúdiom v UK, hľadá iné možnosti, stále v zahraničí, veď preto študuje na bilingválnom gymnáziu.

Konzultácie bez konzultácií

So svojou 11 a pol ročnou krstnou dcérou sa v novom roku stretávam na najbližšom kopci v rámci prechádzky. V novom roku sa odvážim opýtať aj na online vyučovanie, keďže od prvej vlny pandémie (od marca 2020 aj pri odrátaní prázdnin, či krátkeho prezenčného vyučovania do polovice októbra je to polrok) nemali ani jednu online hodinu … iba zadané úlohy na edupage… V akejsi diskusnej relácii minister školstva spomínal online konzultácie, po otázke moderátorky už jasnejšie vyplynulo, že sa jedná o zadávanie úloh cez edupage bez online hodín.

Lenže to hovoril o hybridnom vzdelávaní, teda ak by nejaká časť žiakov zasadla do školských lavíc a nejaká by ostala doma. Vravím si, že o učiteľov vizionárov nepôjde, možno skôr o učiteľov lajdákov, ktorým až tak na deťoch, budúcnosti, či vzdelaní nezáleží. Alebo tu ide o niečo iné? Nemajú technické možnosti? Nevedia, ako na to? Či iba nie sú motivovaní, veď plat im ide tak či onak. Veď deti by sa počas online hodín aspoň videli a počuli, mohli opýtať na veci, ktorým nerozumejú, dostali spätnú väzbu. Snáď sa veci pohnú, zachovávam si nádej.

Konečne na jednej vlne

Učiteľ Peťo na ZŠ v Nitre má 3 želania, možno mu do nosa frnkli tri oriešky. Aby sme boli zdraví a zodpovední, aby všetci ľudia – najmä kolegovia, rodičia a žiaci mali zdravý rozum a nepodliehali hoaxom na sociálnych sieťach. Posledným prianím je duševná pohoda, lebo len s ňou sa nám podarí všetko zvládnuť, aj dištančné vzdelávanie.

Konečne sme všetci – učitelia, rodičia aj žiaci na spoločnej vlne a zhodneme sa nielen v tom, aby sme sa už konečne stretli naživo v laviciach ale aj, aby učenie a vyučovanie bolo zmysluplné. Myslím na slová maturantky Lucky, lockdown nás môže všetkých posunúť, pri troche snahy pracovať na sebe.

 

Profil autora:

Vyštudovala anglický jazyk, slovenský jazyk, občiansku náuku a etickú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po dlhoročnej praxi na rôznych stupňoch škôl – základnej, jazykovej, bilingválnych gymnáziách, dokonca učila ESL aj v USA, sa rozhodla podporovať vo vzdelávaní učiteľov. Sama je absolventkou Komenského inštitútu a kvalita štúdia ju presvedčila, aby sa stala členkou jeho projektového tímu. Verí, že malými krokmi sa nám podarí posúvať školstvo k lepšiemu.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner