fbpx

6 zmyslov pre zmenu univerzít

Čo potrebujeme k zmene výučby na univerzitách?

Promócie. Dojaté maminy, hrdí tatovia, staré mamy snažiace sa vydržať a vidieť vo veľkej aule „moju/môjho“, pobehujúce deti…  Promócie. Zo záplavy kvetov, emócií a mierneho chaosu sa z davu prediera čerstvá inžinierka: „Bolo mi cťou, že ste ma učili.“  Veta, ktorá motivuje, zaväzuje, odmeňuje. Jasné, že ako učitelia si vypočujeme aj kopec iných ☺. Dnes znejú príhovory, je čas obhliadnuť sa, bilancuje sa. V aule je príhovor o význame univerzít pre spoločnosť. Ako fungujú je podnet na serióznu diskusiu.

Čo potrebujeme k zmene výučby na univerzitách?

Zrak

… aby sme otvorili oči a pozreli sa úprimne, kde sme. Čo funguje a malo by inak. Pozrieť sa, ako sme ochotní a schopní reagovať na potreby generácie Z, alfa… Pozrieť sa na zmysluplnosť zadaní, ktorými zahlcujeme študentov, na praktickosť a obsah štátnic. Hľadieť do očí praxi a prepájať ju s výučbou. Pozrieť do očí kolegom, ktorých ego a pocit moci nad študentom je väčšie ako motivácia byť podporujúcim učiteľom. Učiteľom – sprievodcom.

Sluch

… aby sme mohli počúvať spätnú väzbu študentov. Vytvárať na ňu aj neformálne príležitosti. Načúvať novým trendom vo výučbe, pretože 90 minútový monológ náš mozog neprijíma. Ani náš. Nielen študentský. Počúvať pozorne akreditačnú agentúru, ktorá má nastaviť nové pravidlá pre hodnotenie kvality vysokých škôl… a vstupovať do verejnej diskusie. Keď príde.

Chuť

… skúšať učiť inak, zlepšovať (sa), meniť, diskutovať, skúšať inak. Presviedčať vedenie katedry, fakulty, univerzity, že interaktívne spôsoby výučby sú nutné, potrebné, užitočné, atraktívne, rozvíjajúce. Mať chuť nenechať sa znechutiť.

Hmat

… aby sme sa dotýkali praxe, brali z nej príklady, dávali jej naše skúsenosti z výskumu a prepájali ju s tými, ktorých učíme. Aby si oni ohmatali realitu už počas štúdia.

Čuch

… ten by nám nemal chýbať pri hľadaní príležitostí na zmeny. Cítim, že ten čas je práve teraz.

Šiesty zmysel je človečina. Ďakujem za ňu každej a každému, kto ju vnáša na akademickú pôdu.

Všetky tieto zmysly malo ostatných 18 mesiacov 20 vysokoškolských učiteliek zo 6 univerzít, keď sa vďaka Slovak Aid prepojili v projekte Univerzitná sieť globálneho vzdelávania. Učili sme sa ako narábať s vlastnou mocou (a učiteľ jej má nadmieru), ako komunikovať nenásilne, riešiť konflikty, zostaviť kvalitné výučbové programy pre vysokoškolákov a evaulovať ich, robiť review, dávať spätnä väzbu, ako využívať vo výučbe storytelling, ako učiť generácie, ktoré prichádzajú na základe ich potrieb… Navzájom sme sa vzdelávali cez webináre, skúšali sme nové spôsoby výučby, vymieňali si skúsenosti. Vysokoškolské učky rôznych špecializácií – ekonómia, sociálna práca, medzinárodné vzťahy, politológia, pedagogika, psychológia, ekológia…

Pretože si želáme, aby naša snaha o kvalitnú výučbu nebola len akousi „tolerovanou“ aktivitou.

Pretože veríme, že naša práca je poslanie a má význam.

Pretože vieme, že zmeny sú možné.

Pretože dúfame, že nás bude viac.

Profil autora:

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene, kde následne začala učiť predmety Environmentálna výchova a Metódy environmentálnej výchovy. Pre kontakt s praxou absolvovala rôzne enviro-výchovné kurzy Živice. Od roku 2019 vedie program Zelená škola. Vidí zmysel vo výučbe, ktorá je prepojená s reálnym životom.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner