fbpx

Univerzity cez kopirák

Je jedno, či priebežne inovujete výučbu, školíte sa, učíte novým spôsobom alebo nie. V našich hodnotiacich tabuľkách je kolónka Počet odučených hodín. Počet hodín prináša počet bodov.

„Chápeš? Ja nadšená, že sa mi podarilo vybaviť kurz pre kolegov zdarma, prídu z Bratislavy sem, na východ, aby sme si zlepšovali ako učitelia zručnosti a on že radšej keby som publikovala…“ rozohňuje sa jedna z nás. Sedíme v čajovni. 20 učiteliek a učiteľov zo šiestich slovenských univerzít. Zasmejeme sa.

Nie, že by nám bolo veselo, skôr je to akýsi smiech solidarity. Kto z nás to nezažil? Vysokoškolské učky. Paradoxne nás nik neučil, ako učiť vysokoškolákov. Chceme a potrebujeme sa rozvíjať, aby sme odovzdali študentom maximum. Silná vnútorná motivácia.

Absolvovali sme tento rok štyri kurzy, trénovali sme zručnosti, vytvárali a testovali nové spôsoby výučby. Pozorujem chvíľku kolegyne a premýšľam, čo nás spája. Viera, že učiť má zmysel. Hľadanie spôsobov modernej výučby. Nádej, že to má význam. Trpezlivosť, s ktorou sa snažíme prinášať nové impulzy i keď systém je nastavený inak.

 Pozorujem chvíľku kolegyne a premýšľam, čo nás spája. Viera, že učiť má zmysel. Hľadanie spôsobov modernej výučby. Nádej, že to má význam.

V našich hodnotiacich tabuľkách je kolónka Počet odučených hodín. Je jedno, či priebežne inovujete výučbu, školíte sa, učíte novým spôsobom alebo nie. Počet hodín prináša počet bodov. Je jedno, či zadáte študentom semestrálne práce a priebežne s nimi konzultujete, diskutujete, posúvate ich alebo nie. Počet vyskúšaných študentov prináša počet bodov. Je jedno, či s diplomantom trávite čas v teréne, v labáku, postupne s ním diskutujete o metodike a výsledkoch, pripomienkujete v rôznych fázach jeho texty, grafy, mapy, pred štátnicami mu dáte spätnú väzbu na pripravenú prezentáciu alebo zadáte tému práce a vidíte sa raz za semester. V tabuľke Počet diplomových prác prináša počet bodov.

Ako cez kopirák. Je jedno, či ste v Bratislave, Zvolene, Prešove… Dôsledok nastavenia systému. Systému, ktorý sa asi spolieha na vnútornú motiváciu.  Systému, kvôli ktorému odchádzajú maturanti študovať do zahraničia. Cez 20-tisíc Slovákov študovalo v roku 2017 na českých univerzitách. Koľkí z nich sa vrátia?

Úlohou univerzít je prinášať výsledky výskumu – publikovať a prinášať novinky do praxe. Nespochybňujem to. V žiadnom prípade. Tabuľky však prinášajú riziká. Dôsledky cítia študenti a cítime ich aj my, učitelia. Preto sa spájame, vymieňame si skúsenosti z vyučovacích metód – právnička, ekonómka, manažérka, sociologička, psychologička, žurnalistka… vzájomne sa podporujeme. Pretože nám to nie je jedno. My neodchádzame.

Je jedno, či priebežne inovujete výučbu, školíte sa, učíte novým spôsobom alebo nie. Počet hodín prináša počet bodov.

Posledný projektový kurz v sobotu ráno končí. Záverečný kruh. Zdieľame, čo sme sa naučili. Tešíme sa, ako zručnosti hneď po návrate vyskúšame, čo nové našich študentov naučíme. Balíme sa domov. V tabuľke pribudne za trojdňový kurz nula. Radosť mám však minimálne za 200 bodov.

Rada by som vyslovila poďakovanie kolegyniam a kolegom, ktorí pracujú v projekte Univerzitná sieť globálneho vzdelávania. Sú pre mňa motiváciou, podporou, nádejou. Pretože problémy na našich univerzitách sú ako cez kopírak rovnaké. Zatiaľ.

Výzva vysokoškolákom:

Prosím, dajte a dávajte konštruktívnu spätnú väzbu svojim učiteľom a učiteľkám na obsah a spôsob výučby. Buďte nároční – na nich aj na seba.


Poznámka: Názory vyslovené v texte sú mojim osobným názorom, nereprezentujú stanovisko žiadnej organizácie a boli napísané v čase osobného voľna.

Profil autora:

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene, kde následne začala učiť predmety Environmentálna výchova a Metódy environmentálnej výchovy. Pre kontakt s praxou absolvovala rôzne enviro-výchovné kurzy Živice. Od roku 2019 vedie program Zelená škola. Vidí zmysel vo výučbe, ktorá je prepojená s reálnym životom.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner