fbpx
Vzdelávanie

Ako učí európsky fyzikár roka? Boli sme sa pozrieť

Fyzika vie byť aj veľká zábava. Dôkazom sú hodiny s oceňovaným slovenským fyzikárom Jozefom Beňuškom, ktorý sa na hodine nebojí ani ohňa.

Fyzika, predmet, ktorý mnohé deti nebaví, a pritom má veľký potenciál. Jozef Beňuška z martinského Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha vie, ako na vec. Fyzikálne zákony deťom vysvetľuje prostredníctvom praktických ukážok priamo na hodinách aj v Centre pre popularizáciu fyziky, kam sa chodia pozerať školy z celého Slovenska aj Česka.

Za celoživotnú prácu na popularizácii vedy a fyziky získal od Európskej fyzikálnej spoločnosti ocenenie Najlepší európsky učiteľ fyziky za rok 2017.  Cena je udeľovaná raz za dva roky stredoškolskému učiteľovi fyziky za osobitný príspevok k vyučovaniu s nadnárodným dosahom. Výučba má zahŕňať činnosti, ktoré motivujú študentov, aby študovali fyziku alebo si zlepšili prístup k fyzike a nominácie uskutočňujú národné fyzikálne spoločnosti.

fyzikar-benuska
Jozef Beňuška v akcii. FOTO – Facebook Centra popularizácie fyziky

Učeniu sa venuje už takmer 40 rokov a posledných 10 rokov spolu s kolegom Ivanom Šabom vedie aj popularizačné centrum. Jeho odpoveď na otázku, prečo toľko detí fyzika nebaví, je jasná. „Lebo im ju učitelia namiesto pokusov vysvetľujú cez poučky a vzorce,“ hovorí. Išla som sa teda na jeho hodinu pozrieť, ako učiť fyziku inak.

Vchádzam do budovy jedného z troch najstarších gymnázií na Slovensku. Z učebne fyziky už z diaľky počujem smiech. Učiteľ Jozef Beňuška má práve na exkurzii prvákov z ružomberského Gymnázia sv. Andreja. Volá ich pred katedru, aby si vyskúšali pokusy. Deti vyučovanie striedavo napäto sledujú a smejú sa. Zdá sa, že pokusy z fyziky vedia byť veľká zábava. Najmä, keď je učiteľ niečo medzi kúzelníkom a hercom. Pomocou jednoduchých pomôcok, ktoré si môžete vyrobiť doma aj vy, dokáže Beňuška ukázať fungovanie hádam všetkých fyzikálnych javov.

Dnešná exkurzia začína dostredivou silou. V dvoch fľašiach prepojených cez vrchnák s dierou sú voda, vzduch a na hladine plávajú polystyrénové guľôčky. „Keď stlačím hornú fľašu, voda tečie dole. Súhlasíme?“ pýta sa žiakov. Čo sa s guľôčkami stane, keď vodu roztočíme? A prečo? Guľôčky strhne vír a zhromaždia sa v jeho strede. Môže za to dostredivá sila.

fyzikar-benuska
Voda verzus vzduch. FOTO – Facebook Centrum popularizácie fyziky

Hodina postupne pokračuje ďalšími javmi, ktoré učiteľ vysvetľuje aj za pomoci ohňa, hélia, vody či laserových lúčov. V jednom prípade nechá žiaka po sebe dokonca hodiť plastový pohárik. Nič sa mu nestane, ľahký pohárik totiž ďaleko nedoletí. Experimenty fungujú, všetkému porozumiem aj ja, čo som v škole fyzikou ledva preliezala.

Hodina fyziky s pánom Beňuškom však nie je iba hrou. Každý pokus má svoje fyzikálne vysvetlenie a na záver sa učiteľ vždy pýta, ako by sa dal využiť v praxi. Vedieť treba aj pár základných vzorcov. Beňuška ale dodáva, že bez porozumenia javu sú iba prázdnym obsahom. „Dnešná stredoškolská fyzika je tak oklieštená, že vzorcov je tam veľmi málo,“ hovorí. Obsah fyziky sa po reforme školstva spred takmer desiatich rokov zmenšil zhruba na tretinu a zdá sa, že priestor na experimenty by sa teda našiel.

„Jedným dychom je treba ale povedať, že súčasne boli zrušené praktické cvičenia z fyziky a povinné delenie žiakov tried na menšie skupiny, čo je prvý predpoklad pre aktívnu poznávaciu činnosť žiakov,“ dodáva Beňuška. Pokiaľ učitelia fyziky nebudú mať vytvorené podmienky z hľadiska menšieho počtu žiakov pri experimentálnych aktivitách, s experimentami bude pracovať len malá časť učiteľov.

fyzikar-benuska

Príprava pokusov navyše môže niektorých učiteľov odstrašiť. Beňuška naopak tvrdí, že to nie je zložité. „Poviem to kruto, ale vďaka tomu, že učitelia nemôžu robiť to, čo majú, sme sa my s naším centrom dostali na výslnie. Keby pokusy robili všetci učitelia, nikto by ku nám nechodil na exkurzie,“ hovorí.

Jednou z motivácií pre založenie Centra popularizácie fyziky bolo práve zachovanie praktických pokusov. „Druhou motiváciou bolo jednoducho to, že nás to baví,“ hovorí učiteľ so smiechom. Na pokusy podľa neho nie je potrebné špeciálne a drahé vybavenie. Sám na hodinách používa plastové fľaše, poháriky či sviečky, ktoré bežne nájdete doma či v obchode.

Dôkazom kvality vyučovania fyziky na gymnáziu V. P. Tótha môže byť aj každoročný počet záujemcov o maturitu z fyziky, ktorých býva okolo 20. Pomerne veľké percento žiakov sa aj ďalej hlási na vysokoškolské štúdium fyziky či iných príbuzných smerov, čo nebýva inde bežné.

fyzikar-benuska
Z hodín fyziky v centre sa často ozýva aj smiech. FOTO – Facebook Centra popularizácie fyziky

Ako sa počas rokov existencie centra zmenili deti? „Zatiaľ sa nám nestalo, že by experimenty deti nebavili. Sú tu hodinu a pol a ich reakcie bývajú dobré,“ hovorí Beňuška. Exkurziu za fyzikou školy často v Martine spoja s návštevou Národného múzea alebo Matice slovenskej. „Deti mi potom často povedia, že toto bolo lepšie ako múzeum,“ smeje sa učiteľ.

Mnohé zaujímavé pokusy či prednášky sú dnes už aj na internete či v rôznych aplikáciách na interaktívnej tabuli. Nestačí pokusy nahradiť projektorom? Úspešný fyzikár v tom budúcnosť nevidí. „Som veľkým zástancom moderných technológií, ale s rozumom. Experimenty treba ukazovať ináč ako na tabuli,“ hovorí. „Desať minút na hodine premietať úplne stačí. Premietanie mi musí iba pomôcť v tom, čo nedokážem ukázať inak,“ tvrdí.

Okrem využitia experimentov vo vyučovaní napísal  Beňuška aj vlastné učebnice. Fyzika sa totiž dlho učila zo zastaraných učebníc. „Keď sa uskutočnila školská reforma, nové učebnice chýbali,“ popisuje. Ministerstvo ich začalo postupne pripravovať, no zhruba s ročným oneskorením, a Beňuškovi sa nechcelo čakať.

Prvý rok po reforme preto vydal vlastnú učebnicu pre prvákov, druhý rok pre druhákov a tak ďalej. „Druhá vec je, že viem, ako narýchlo sa robia štátne knihy,“ tvrdí. On sám každú knihu písal rok, pričom jej texty najprv testoval na svojich žiakoch. „Moje texty teda boli overené v praxi, čo štátne knihy nemali,“ hovorí. Beňuškove učebnice dnes na Slovensku používa iba niekoľko škôl, lebo trh s knihami nie je otvorený a štát im ich nepreplatí.

Prečo ostal úspešný fyzikár v školstve a neodišiel niekam za lepším platom? „Ja som so svojím príjmom spokojný,“ hovorí. To však je najmä preto, že okrem vyučovania má aj ďalší príjem z prípravy učebníc a iných vzdelávacích materiálov. „Je skvelé, že môj doplnkový príjem súvisí s tým, čo robím tu v škole, a nemusím niekde chodiť vykladať kamióny,“ smeje sa.

Chcete zažiť experimentálnu fyziku so svojimi žiakmi aj vy? Prihláste sa na exkurziu do Centra popularizácie fyziky v Martine na: https://cpf.gvpt.sk/

Kľúčové slová:

fyzika

Profil autora:

Študovala žurnalistiku a manažment prírodných zdrojov na viedenskej BOKU. Aktívna mestská cyklistka so záujmom o komunálnu politiku a životné prostredie. Členka Slovenského ochranárskeho snemu.

Názory

marie-stracenska
Marie Stracenská

Niektorým sa "prihodilo", že sedia v parlamente alebo vo vláde

Politika je plná ľudí, ktorým sa „prihodilo“, že rozhodujú o nesmierne dôležitých veciach, ktoré ovplyvňujú ostatných. Aké sú ich vedomosti a schopnosti? Koľko z nich sa snaží učiť, zlepšovať, čítať, získavať múdrosť od múdrych ľudí odinakiaľ?

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Tepelné čerpadlo – úspora energie?

Aj kvôli neutíchajúcej ruskej agresii na Ukrajine a hrozbe zvyšovania cien energií sme sa minulý rok rozhodli investovať do tepelného čerpadla. Bývame v rodinnom dome s nízkoenergetickým štandardom, ale okrem zníženia teploty v interiéri o ďalší jeden stupeň a cielene kratšieho sprchovania všetkých členov rodiny, sme chceli k úsporám energie prispieť ešte viac a efektívnejšie.

Andrea Settey Hajdúchová

Spravme ďalší krok k lepšej demokracii. Zapojme do volieb mladých 16+.

Bojujú za kontrolu zbraní, za dostupné vzdelanie pre všetky deti, za reálne riešenia klimatickej krízy, proti menštruačnej chudobe či proti fašizmu. Majú 16 a 17 rokov a sú politicky aktívni a angažovaní, no nemôžu svoj postoj vyjadriť vo voľbách. Neraz sú pritom angažovanejší ako ich rodičia či starí rodičia, ktorí nezriedka za jediný prejav aktívneho občianstva považujú, keď raz za štyri roky prídu do volebnej miestnosti. Vo svete silnejú diskusie o znížení veku voličov a niektoré krajiny už k tomuto kroku pristupujú. Slovensko je opäť mimo. Inkluzívnejšie volebné právo nie je u nás ani téma.

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Pomalé, udržateľné a sebestačné hospodárenie na Slovensku?

Keď som pred 20 rokmi písala svoju diplomovú prácu na tému návrhu ekologického hospodárenia pre poľnohospodárske družstvo neďaleko Bratislavy, bola to na Slovensku relatívne novinka. Pri jej obhajobe som si dokonca vyslúžila dobre mienený titul „idealistky“. Pre mňa ale táto téma bola srdcovkou a nadšene som testovala permakultúrne a ekologické prístupy získané na kurzoch a z kníh v malom merítku – vo vlastnej záhrade. Po viac ako 20-ročnej skúsenosti s pestovaním plodín mám overené, že prírode blízky a bezzásahový prístup v záhradkárčení funguje skvele. Ale ako to s obdobným prístupom vyzerá pri veľkých pestovateľoch a farmároch?

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Najvyšší čas na klimatické opatrenia

Klimaskeptici sa aj po tohtoročnom lete budú tváriť, že všetko je v poriadku a podobné zmeny počasia vrátane extrémnych horúčav, sucha, záplav a ničivých búrok tu predsa boli aj v minulosti. Nepresvedčí ich ani nebezpečne rastúca teplota vnútrozemských morí, masívne vysychanie lesných porastov v strednej Európe a ani prílev klimatických utečencov z oblastí, kde už dlhšie nebude možné existovať.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner