fbpx

Earth Overshoot Day – dobrý úmysel, zavádzajúci výsledok

Na ekologický dlh nežijeme od augusta 2017, ale už mnoho rokov, presnejšie desaťročí, píše JURAJ MESÍK.

2. august 2017 bol vyhlásený za Earth Overshoot Day a ľudstvo vraj od 3. augusta žije na ekologický dlh.

Žiaľ to, ako médiá podávajú túto informáciu, je veľmi zavádzajúce: na ekologický dlh totiž nežijeme od augusta 2017, ale už mnoho rokov, presnejšie desaťročí.

Akýkoľvek pokus hodnotiť náš devastujúci vplyv na ekosystémy Zeme má svoje veľké metodologické problémy – vždy ide len o pomerne malý výsek reality a nie skutočný obraz problému. Jeden z veľkých problémov metodiky EOD je v tom, že sa tvári, akoby sa každý rok  na Silvestra ekologické dlhy vynulovali a 1. januára začínalo ľudstvo znova s čistým štítom.

Keby takto fungoval bankový sektor, bolo by to sveta žiť!

Žiaľ, presne tak, ako sa 31.12. nevynulujú naše rodinné, firemné či štátne dlhy – zlá správa pre po uši zadlžené Grécko, Taliansko a vlastne skoro všetky štáty sveta – nevynuluje sa ani ekologický dlh. Naopak, z roka na rok sa akumuluje, narastá a smeruje k bankrotu.

Samozrejme, že toto vzdelanejšia časť verejnosti vie – niektorí vedia aj to, že v ekologickom dlhu žijeme už prinajmenšom od 70-tych rokov 20. storočia, keď na Zemi žilo menej ako 50% dnešného počtu ľudí a ich spotreba bola oveľa nižšia ako dnes. Tváriť sa, že “na dlh žijeme od 2. augusta tohoto roku” môže menej rozhľadenú väčšinu ľudí dezorientovať a zavádzať.

Pomohlo by pritom doplniť každoročné hlásenie “Overshoot dňa” o akumulovaný overshoot, teda súčet všetkých overshoot dní od začiatku stanovovania tohoto dátumu.

Zistili by sme, žiaľ, že tu vďaka našej bezohľadnej nadspotrebe už pomaly máme celú “overshoot generáciu”.

Deň, na ktorý pripadol Overshoot Day od vzniku meraní
Rok Overshoot Date Rok Overshoot Date
1987 December 19 2010 August 21
1990 December 7 2011 August 27
1995 November 21 2012 August 22
2000 November 1 2013 August 20
2005 October 20 2014 August 19
2007 October 26 2015 August 13
2008 September 23 2016 August 8
2009 September 25 2017 August 2

Vypočítajte si svoju ekologickú stopu: www.footprintcalculator.org

Profil autora:

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, kde promoval v roku 1988. Od gymnaziálnych rokov bol aktívny v ekologickom hnutí, organizácia Ekotrend ktorú viedol bola v roku 1985 rozpustená komunistickou Štátnou bezpečnosťou. Po Novembri 1989 bol poslancom Federálneho zhromaždenia, zakladajúcim predsedom Strany zelených na Slovensku a neskôr pôsobil na Federálnom výbore pre životné prostredie v Prahe. Po rozbití republiky sa vrátil na Slovensko, do roku 2002 bol riaditeľom Nadácie Ekopolis a pôsobil v správnych radách viacerých mimovládnych organizácií. V rokoch 2003 až 2008 pracoval ako špecialista v Svetovej banke vo Washingtone na projektoch v Tanzánii, Nigérii, Moldavsku, Thajsku a v ďalších rozvojových krajinách. V súčasnosti prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a na Palackého univerzite v Olomouci. Autor mnohých komentárov a textov a jednej knihy. Otec troch synov.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner